AC01 – Procesos Linfoproliferativos

ÁREA: ONCOLOXÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

  • Alteracións do ciclo celular no linfoma de Hodgkin e en linfomas B difusos de células grandes
  • Alteracións moleculares como indicadores pronósticos en linfomas (“molecular scores”)
  • Factores anxioxénicos como moduladores do crecemento en linfomas
  • Estudo prospectivo internacional do linfoma anaplásico de células grandes en idade pediátrica
  • Patróns de infiltración medular en linfomas non Hodgkin: significado biolóxico e diagnóstico.
  • Linfomas orbitarios: papel dos axentes infecciosos.
  • Polimorfismos xenéticos en linfomas: relación con patoxenia e resposta terapéutica.
  • Perfís de expresión de micro-RNAs en linfomas: valor pronóstico.

 

Equipo investigador
Líder
Bello López, José LuisPersoal Investigador (establecido ou asociado)
Alonso Vence, Natalia
Bendaña López, Ángeles
González Pérez, Marta Sonia
Vallejo LLamas, Juan Carlos

 

Posdoutorais
Bao Pérez, Laura

 

Predoutorais
Antelo Rodríguez, Beatriz
Cid López, Miguel

 

Investigador líder

José Luis Bello López

José Luis Bello López