AC07 – Semergal

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

 • World Real Evidence
 • Análise epidemiolóxico da patoloxía cardiovascular
 • Análise de circuitos asistenciais
 • Anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular
 • Efectividade de estratexias diagnósticas e terapéuticas en vida real
 • Efectividade e seguridade de tratamentos farmacolóxicos

Liñas de investigación

 • Estudo IBERICAN, sobre incidencia de factores de risco, lesión subclínica e enfermidade cardiovascular
 • Estudo TERESA-AP, sobre grao de control da enfermidade cardiovascular
 • Relación entre niveis asistenciais. Papel da e-consulta
 • Diferencias de clase dos betabloqueantes en pacientes con diabete mellitus
 • Impacto na mortalidade do tratamento con polipíldora-CV en pacientes en prevención secundaria en vida real. Estudo TRIAP
 • Efectividade cardiovascular dos antidiabéticos non insulínicos en Atención Primaria. Estudo DIAB-CV-AP

 

Equipo investigador

Líder
Cinza Sanjurjo, Sergio

Postdoctorales
Antelo Pais, Paula
Calvo Guerrero, Antonio
Gestal Pereira, Enrique
Lires Rodríguez, Carmen
Rey Aldana, Daniel
Romero Iglesias, Lidia

Investigador líder