AC10 – Envellecemento saudable, fraxilidade e cronicidade. Investigación en Atención Primaria

Equipo investigador

Líder
Vázquez Lago, Juan Manuel

Investigador (establecido ou asociado)
Soto Varela, Andrés

Posdoutorais
Casas Rodríguez, Xoán
Castaño Carou, Ana Isabel
Castelo Domínguez, Rosa Ana
Del Río Valeiras, María
Fernández Fernández, Manuel Vidal
Formigo Couceiro, Francisco Javier
Lirola Delgado, Antonio Gustavo
López Fernández, María Dolores
Santos Pérez, Sofía
Meijome Blanco, Soralla
Mirás Carballal, Susana
Pía Morandeira, Agustín
Portela Romero, Manuel
Yáñez Freire, Sandra

Investigador líder

Juan Manuel Vázquez Lago

Juan Manuel Vázquez Lago