AC11 – Simulación, Soporte Vital e Coidados Intensivos (SICRUS)

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

 • Soporte vital básico e avanzado
 • Simulación clínica avanzada
 • Novos dispositivos de reanimación cardiopulmonar
 • Telemedicina en emerxencias
 • Aspectos éticos dos coidados intensivos

Liñas de investigación

 • Novos métodos de aprendizaxe da RCP nos colexios.
 • Alfabetización motriz infantil.
 • Avaliación de dispositivos anti-atragantamento.
 • Utilización de Smart Glasses en situacións de emerxencia
Equipo investigador
Líder
Rodríguez Núñez, Antonio

 

Investigador (establecido ou asociado)
Abelairas Gómez, Cristian

Posdoutorais
Agra Tuñas, Carmen
Carballo Fazanes, Aida
Jorge Soto, Cristina
Martínez Isasi, Santiago
Moure González, José Domingo
Rodríguez Ruíz, Emilio

Predoutorais
García Magán, Carlos
Gómez Silva, Graciela
Trastoy Quintela, Javier 

 

Persoal técnico de apoio
Izquierdo Vázquez, Verónica

Proyectos
Publicaciones
 • Abelairas-Gómez C, Martinez-Isasi S, Barcala-Furelos R, Varela-Casal C, Carballo-Fazanes A, Pichel-López M, Fernández Méndez F, Otero-Agra M, Sanchez Santos L, Rodriguez-Nuñez A. Training frequency for educating schoolchildren in basic life support: very brief 4-month rolling-refreshers versus annual retraining-a 2-year prospective longitudinal trial. BMJ Open. 2021 Nov 30;11(11):e052478. doi: 10.1136/bmjopen-2021-052478. PMID: 34848519
 • Varela-Casal C, Abelairas-Gómez C, Otero-Agra M, Barcala-Furelos R, Rodríguez-Núñez A, Greif R. Teaching Basic Life Support to 5- to 8-Year-Old Children: A Cluster Randomized Trial Pediatrics. 2021 Oct;148(4):e2021051408. doi: 10.1542/peds.2021-051408. Epub 2021 Sep 13. PMID: 34518314
 • Rodriguez-Ruiz E, Campelo-Izquierdo M, Veiras PB, Rodríguez MM, Estany-Gestal A, Hortas AB, Rodríguez-Calvo MS, Rodríguez-Núñez A. Moral distress among healthcare professionals working in intensive care units in Spain. Med Intensiva (Engl Ed). 2021 Jul 28:S0210-5691(21)00170-4. doi: 10.1016/j.medin.2021.06.004. PMID: 34332793
 • Dbouk T, Aranda-García S, Barcala-Furelos R, Rodríguez-Núñez A, Drikakis D. Airborne infection risk during open-air cardiopulmonary resuscitation. Emerg Med J. 2021 Sep;38(9):673-678. doi: 10.1136/emermed-2021-211209. Epub 2021 Jun 29. PMID: 34187880
 • Rodríguez-Ruiz E, Campelo-Izquierdo M, Mansilla Rodríguez M, Estany-Gestal A, Blanco Hortas A, Rodríguez-Calvo MS, Rodríguez-Núñez A, Latour JM. Measuring family-centred care practices in adult intensive care units: The EMPATHIC-F questionnaire. Nurs Crit Care. 2021 Jun 19. doi: 10.1111/nicc.12670. PMID: 34145959
 • Carballo-Fazanes A, Trastoy-Quintela J, Rey-Noriega C, Sánchez-Rodríguez L, Rodríguez-Núñez A. Paediatric residents deliver similar quality simulated neonatal resuscitation using 3:1 and 15:2 ratios. Acta Paediatr. 2021 Nov;110(11):3009-3010. doi: 10.1111/apa.15991. Epub 2021 Jun 28. PMID: 34143509
 • Rodriguez-Ruiz E, Campelo-Izquierdo M, Mansilla Rodríguez M, Lence Massa BE, Estany-Gestal A, Blanco Hortas A, Cruz-Guerrero R, Galbán Rodríguez C, Rodríguez-Calvo MS, Rodríguez-Núñez A. Shifting trends in modes of death in the Intensive Care Unit. J Crit Care. 2021 Aug;64:131-138. doi: 10.1016/j.jcrc.2021.04.003. Epub 2021 Apr 17. PMID: 33878518
 • Abelairas-Gómez C, Schroeder DC, Carballo-Fazanes A, Böttiger BW, López-García S, Martínez-Isasi S, Rodríguez-Núñez A. KIDS SAVE LIVES in schools: cross-sectional survey of schoolteachers. Eur J Pediatr. 2021 Jul;180(7):2213-2221. doi: 10.1007/s00431-021-03971-x. Epub 2021 Mar 8. PMID: 33683463