C010 – Xenética de Enfermidades Humanas

ÁREA: ONCOLOGÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

  • Contribuir ó coñecemento dos modos en que determinadas sustancias sintéticas, contendo metais, actúan fronte a moléculas biolóxicas, caracterizar os seus mecanismos de acción e a súa posible traslación á práctica clínica. Este proxecto está financiado pola Fundación La Caixa.
  • Estudar a utilización de nanomateriais como vehículos para tratamentos innovadores de procesos proliferativos e o desenvolvemento e caracterización de nanomateriais e o seu potencial uso clínico.

 

Equipo investigador
Líder
Domínguez Puente, Fernando

 

Membros
Carneiro Freire, Carmen
Davila Ferreira, Nerea
Loidi Fernández de Troconiz, Lourdes
Porto González, Vanessa
Quinteiro García, Celsa

 

Investigador líder

Fernando Domínguez Puente

Fernando Domínguez Puente