E012 – Xenómica Comparada de Parásitos Humanos

Equipo investigador
Líder
Maside Rodríguez, Julio Manuel

 

Investigador (establecido ou asociado)
Bartolomé Husson, Carolina

Posdoutorais
Llovo Taboada, José

Predoutorais
DaSilva Martínez, Damián
Valiñas Carballal, Rosa

Investigador líder

Julio Manuel Maside Rodríguez

Julio Manuel Maside Rodríguez