E032 – Modelos Animais Preclínicos

ÁREA: ONCOLOXÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O grupo de investigación centra os seus estudos no organismo modelo peixe cebra, que nos últimos anos se converteu nunha ferramenta fundamental en biomedicina para ensaios in vivo.

Liñas de investigación

• Xenotrasplantes de liñas celulares tumorais establecidas e liñas primarias de pacientes en embrións de peixe cebra para a análise de efectividade de drogas anticancerosas convencionais e outras en fase de desenvolvemento
• Análise de toxicidade de compostos químicos e fármacos en embrións de peixe cebra
• Ensaios de toxicidade e efectividade de nanopartículas con compostos anticancerosos en embrións de peixe cebra e liñas que desenvolven tumores (adultos)
• Desenvolvemento de modelos mediante a inactivación de xenes (morfolinos) e transxénese (para sobre expresar ou inhibir a expresión de xenes)

 

Equipo investigador
Líder
Sánchez Piñón, Laura

 

Posdouctorais
Rubiolo Gaytán, Juan Andrés

Predoutorais
Otero Obarrio, Mónica África
Pensado López, Alba
Quelle Regaldie, Ana

Investigadora líder

Laura Sánchez Piñón

Laura Sánchez Piñón