C050 – Xenomas Móbiles e Enfermidade

ÁREA:  ONCOLOXÍA

Equipo investigador
Líder
Castro Tubío, José Manuel

 

Investigador (establecido ou asociado)
Gómez Touriño, Iria

Posdoutorais
Díaz Costas, Seila
García Pinel, Beatriz
García Souto, Daniel
Juaneda Benavides, Laura

Predoutorais
García Álvarez, Eva
López Bruzos, Alicia
Rodríguez Castro, Jorge
Rodríguez Martín, Bernardo
Santamarina García, Martín
Temes Rodríguez, Javier
Zumalave Duro, Sonia

 

Personal técnico de apoio
Pereira Espasandín, Nuria

Investigador líder

José Manuel Castro Tubío

José Manuel Castro Tubío