E043 – Física Médica e Biomatemáticas

ÁREA: ONCOLOXÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O Grupo de Física Médica e Biomatemáticas está interesado en múltiples aplicacións da física e as matemáticas en biomedicina, especialmente en oncoloxía e radioterapia. O papel que xoga o modelado físico/matemático na biomedicina está aumentando día a día, particularmente motivado pola gran cantidade de datos clínicos que están dispoñibles na actualidade. Isto permite desenvolver ferramentas/modelos de análises máis fiables. Os modelos poden, por exemplo, axudar na interpretación de datos experimentais ou desempeñar un papel máis ambicioso no deseño de novas estratexias terapéuticas.
La principal motivación de noso grupo é contribuír ó desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas individualizadas, mediante o emprego dun enfoque multidisciplinario que involucre a investigadores con perfís complementarios.

Liñas de investigación

 • Modelos tumorais in silico e resposta a tratamento.
 • Modelado da toxicidade en radioterapia.
 • Efectos do dano indirecto en SBRT e radioinmunoterapia.
 • Modelos farmacocinéticos.
 • Dosimetría en radioterapia metabólica.
 • Detectores de radiación en radioterapia FLASH.

 

Equipo investigador
Líder
Pardo Montero, Juan

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
López Pouso, Óscar

Posdoutorais
Gago Arias, María Araceli
Lorenzo Gómez, Guillermo

Predoutorais
Buñuel Muriscot, Arnau
González Crespo, Isabel
González Kolmel, Eva
Otero Casal, Pedro
Proxectos

Publicacións
 • Rodríguez-Barbeito P, Díz-Botana P, Gago-Arias A …, Pardo-Montero J. A model of indirect cell death caused by tumor vascular damage after high-dose radiotherapy. Cancer Research 2019;79(23):6044-53.2.  10.1158/0008-5472.CAN-19-0181
 • Neira S, Brualla-Gónzalez L, Prieto-Pena J, Gómez F, Pardo-Montero J. A kinetic model of diode detector response to pulsed radiation beams. Physics in Medicine & Biology 2020;64 (20):205007. doi: 10.1088/1361-6560/ab4460
 • Neira S, Guiu-Souto J … Pardo-Montero J. Quantification of internal dosimetry in PET patients: individualized Monte Carlo vs generic phantom-based calculations. Med Phys 2020:47;4574-45884. doi: 10.1002/mp.14344
 • Parga-Pazos M, López Pouso Ó, Fenwick JD, Pardo-Montero J. A mathematical model of dynamics of cell populations in squamous epithelium after irradiation, International Journal of Radiation Biology 2020;96:1165-1172. doi: 10.1080/09553002.2020.1787540
 • Gago-Arias A, Neira, S, Pombar M, Gómez-Caamaño A, Pardo-Montero J. Evaluation of indirect damage and damage saturation effects in dose-response curves of hypofractionated radiotherapy of early-stage NSCLC and brain metastases. Radiotherapy and Oncology 2021;161:1-8. doi: 10.1016/j.radonc.2021.05.012
 • Gago-Arias A, Neira S, Terragni F, Pardo-Montero J. A Mathematical Model of Thyroid Disease Response to Radiotherapy. Mathematics 2021;9(19);2365. doi: 10.3390/math9192365
 • Neira S, Gago-Arias A, Gónzalez-Crespo I, Guiu-Souto J, Pardo-Montero J. Development of a Compartmental Pharmacokinetic Model for Molecular Radiotherapy with 131I-CLR1404. Pharmaceutics 2021;13:1497. doi: 10.3390/pharmaceutics13091497
 • Neira S, Guiu-Souto J, … Pardo-Montero J. Quantification of internal dosimetry in PET patients II: Individualized Monte Carlo‐based dosimetry for [18F] fluorocholine PET. Medical Physics 2021;48 (9):5448-5458. doi: 10.1002/mp.15090