E046 – PARAQUASIL

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

As liñas de investigación comprenden o ámbito de aplicación humana e animal. Isto permítenos en moitos casos desenvolver aplicacións de doble uso, para sanidade humana e animal.

Liñas de investigación

 1. Hidrosolubilización de fármacos de baixa solubilidade acuosa empregando ciclodextrinas, dispersións sólidas, microemulsións e nanosuspensións.
 2. Caracterización biafarmacéutica e farmacocinética de medicamentos. Estudos farmacocinéticos de medicamentos en modelos animais de experimentación e en peixes.
 3. Desenvolvemento de tecnoloxías para a obtención de sistemas biodegradables para a liberación de fármacos. Canalización e inmobilización de medicamentos e de produtos biolóxicos en microcápsulas biodegradables e en sistemas coloidais (nanopartículas, sistemas lipídicos nanoestruturados, microemulsións..). As áreas terapéuticas de interese para estes sistemas de liberación de fármacos comprende o tratamento da artrite reumatoide mediante administración intra-articular de anticorpos, enfermidade inflamatoria intestinal, sistemas implantables para a administración de hipoglucemiantes, liberación intracelular para terapias de reemprazo enzimático e promotores da respuesta inmune para vacinación.
 4. Deseño e caractacterización de formas de dosificación de medicamentos destinados a súa administración por vías mucosais: oftálmica, vaxinal e bucal.
 5. Deseño e caracterización de medicamentos destinados á administración en pel e uñas.
 6. Análise do microbioma humano e a súa relación con enfermidades inflamatorias intestinais.
 7. Efectos biolóxicos das radiacións electromagnéticas e a súa influencia na saúde humana.
 8. Estudo de polifenois naturais e de síntese como antiparasitarios e antiinflamatorios.
 9. Caracterización molecular de aillados de Cryptosporidium e Giardia procedentes de mostras humanas, animais domésticos/salvaxes e ambientais.
 10. Detección de Cryptosporidium e Giardia en augas.
 11. Avaliación da eficacia de distintos métodos de desinfección na inactivación de Cryptosporidium en auga de bebida e en augas rexeneradas.

 

Equipo investigador
Líder
Blanco Méndez, José

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Leiro Vidal, José Manuel
Otero Espinar, Francisco Javier

Posdoutorais
Ares Mazás, María Elvira
Díaz Tomé, Victoria
Gómez Couso, Hipólito
Lamas Fernández, Jesús
Luzardo Álvarez, Asteria María
Noya Guldrís, Manuel
Seoane Viaño, Iria

Predoutorais
Bendicho Lavilla, Carlos
Blanco Fernández, Guillermo
Lamela Gómez, Iván

Investigador líder

José Blanco Méndez

José Blanco Méndez