E059 – MitoPhenomics

Equipo investigador

Líder
Gómez Durán, Aurora

Predoutorais
Febrer, María Antonia
González García, Nerea
González Pérez, Diego
Sánchez Abad, Lucía

Persoal colaborador externo
De Jesús Sen, Cristina
Gil Domínguez, Carmen
Proxectos

Investigadora líder