Unidade Integrada Biobanco e Biomodelos

PLATAFORMAS DE APOIO COMÚN

Descrición

Co obxectivo de acelerar a investigación translacional ofrecendo unha solución integral á comunidade investigadora, na actualidade constitúense como unha unidade integrada unicéntrica BIOBANCO E BIOMODELOS as seguintes Plataformas de Apoio á Investigación dependentes do SERGAS e da Universidade de Santiago de Compostela (USC):

• Biobanco do CHUS – Máximo Fraga
• Plataforma de Biovalidación, Biofabricación e Impresión 3D (BBI-3D) – Rodolfo Gómez
• Centro de Biomedicina Experimental da Universidade de Santiago de Compostela (CEBEGA) – Anxo Vidal

Trátase dunha estrutura única formada por estas tres unidades co obxectivo principal de acelerar a investigación traslacional. É precisamente a estreita relación entre as unidades a que sustenta o seu valor único e o seu potencial para ofrecer unha ampla carteira de servizos á comunidade investigadora.

Organización

A Unidade Integrada de Biobancos e Biomodelos do IDIS xurdiu como unha iniciativa do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII), dentro das Plataformas ISCIII de Apoio á I+D+i en Biomedicina e Ciencias da Saúde, vinculadas especificamente á Plataforma de Biobancos e Biomodelos, da Convocatoria da Axencia Estatal (AES2020).  Esta plataforma está formada por 35 unidades distribuídas por toda a xeografía española, sendo coordinadas pola Fundación Instituto de Bioenxeñería de Cataluña (IBEC).

A Unidade, ao igual que a Plataforma, ofrece unha carteira común de servizos a través dunha xanela única. Para solicitar mostras humanas para investigación, e/ou calquera outro servizo, cubra o formulario de solicitude de mostra e servizo que atopará no apartado de Servizos e envíenolo ao seguinte enderezo: biobanco.apa.santiago@sergas.es

Consulta máis información sobre a Plataforma Nacional de Biobancos e Biomodelos aquí.

Como traballamos?

Esta estrutura única ofrece un círculo completo no que o Biobanco proporciona mostras biolóxicas, caracterizadas molecular e histolóxicamente, que poden ser transferidas directamente aos investigadores ou, segundo as súas necesidades, cultivadas e procesadas para o seu uso en modelos 2D, 3D in vitro e modelos animais.

Do mesmo xeito, no caso de que os investigadores xa dispoñan de mostras coas que traballar, ofrécese a posibilidade de acceder só ao servizo de modelado en 2D, 3D ou animal.

Existe un Comité Científico, integrado polos directores de cada unha das unidades que se integran, que se encarga da orientación estratéxica da Unidade e vela polo cumprimento dos obxectivos, así como pola mellora continua da calidade dos servizos prestados.

Servizos Biobanco

A carteira de servizos do Biobanco vai máis aló da mera prestación de mostras en sentido estrito. Trátase dunha carteira de servizos versátil, axustable ás necesidades de cada proxecto de investigación:

 • Acceso a coleccións retrospectivas e prospectivas de mostras e datos clínicos
 • Conservación de mostras (bloques, criomoles, crioviais, tubos e portas a -80 °C, -150 °C e/ou temperatura ambiente)
 • Procesamento da mostra:
  • Alicuotado
  • Extracción de ácidos nucleicos
  • Criopreservación celular/tecido
  • Establecemento de cultivos celulares primarios e inmortalizacións para a xeración de liñas celulares
  • Determinacións inmunohistoquímicas e moleculares
  • Preparación de microarrays de tecidos (TMA)
  • Tinción de tecidos
  • Conxelación rápida
  • Controis de calidade
 • Almacenamento temporal de coleccións
 • Transferencia de mostras e datos clínicos
 • Asesoramento científico-técnico e ético-xurídico
 • Formación
 •  
Servizos BBI-3D
 • Servizos ofrecidos pola Unidade de Biovalidación, Biofabricación e Impresión 3D (BBI-3D):

  ORGANOIDES

  -Deseño e establecemento de modelos 2D, 3D e ‘Organ on a chip’
  -Desenvolvemento de deseños experimentais in vitro personalizados (avaliación farmacolóxica, toxicidade, anabolismo, etc.)

  IMPRESIÓN 3D

  -Asesoramento ao usuario desde a obtención de imaxes clínicas, proceso de segmentación e tipo de impresión
  -Impresión 3D (modelos anatómicos, pezas de prototipado, biochips, etc.)

  Para máis información: www.bbi3d.es

 •  
Servizos CEBEGA

Servizos que ofrece o Centro de Biomedicina Experimental da Universidade de Santiago de Compostela (CEBEGA):

MODELOS ANIMAIS

-Modelos de xenoinjertos heterotópicos ou ortotópicos en ratos
-Probas de toxicidade
-Probas de distribución en roedores
-Ensaios de eficacia terapéutica en fase de deseño
-Seguimento de células, biomateriais e/ou tecidos implantados mediante técnicas de imaxe
-Toma de mostras ante e post mortem

Para máis información: cebega@usc.es

Consentimentos informados

O Biobanco do CHUS dispón de diversos modelos de Consentimento Informado en función do obxectivo da obtención das mostras. Estes modelos foron aprobados polo Comité Autonómico de Ética de la Investigación (CAEI) de Galicia.

Todos os documentos constan de dúas partes:

Ficha informativa para pacientes que participan en investigación biomédica: explicando a finalidade da obtención das mostras, as mostras e información asociada que se lle solicitará ao doador, os posibles inconvenientes da obtención das devanditas mostras, as condicións da doazón, como se garante a confidencialidade, como se recollen os datos. procesaranse, as posibles restricións no uso das mostras e a posibilidade de obter información relevante sobre os resultados da investigación.
Consentimento informado: onde o participante asina se accede a doar a súa mostra para investigación biomédica.
O Consentimento Informado expedirase en 2 exemplares: un deles entregarase ao doador e o outro conservarase no centro onde se obteña a mostra, é dicir, no Biobanco.

A continuación podedes descargar os modelos de consentimento que temos actualmente:

Consentimento informado para o biobanco

NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19: Formas de consentimento para depositar no Biobanco, durante a pandemia da COVID-19, os excedentes de orixe diagnóstica así como unha pequena mostra adicional de sangue se fose necesario e sempre que as circunstancias do proceso o permitan. con risco cero para a saúde do paciente.

FÓRA DO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19: Formas de consentimento para depositar os excedentes de diagnóstico no Biobanco.

Tarifas

Taxas do biobanco

As mostras almacenadas polos biobancos son transferidas sen ánimo de lucro aos investigadores que as soliciten con fins de investigación biomédica. Só se repercutirán os custos de obtención, mantemento e tramitación.

En función da filiación do investigador principal solicitante e da fonte de financiamento do proxecto, distínguense tres tipos de taxas:

Tarifa 1: Aplicada aos investigadores pertencentes ao Servizo Galego de Saúde/Institutos Galegos de Investigación. promotor público.

Taxa 2: Aplicada a investigadores pertencentes a organismos públicos e entidades sen ánimo de lucro. promotor público.

Taxa 3: aplicada a entidades privadas (independentemente da afiliación á IP)

(Actualizado polo Consello de Administración do IDIS en xuño de 2021)

Taxas Biobanco

Taxas BBI-3D: información sobre taxas en bbi3d@mpgroup.es

Taxas CEBEGA

Contacto

Biobanco CHUS-Dr. Máximo Fraga
+34 981 955 148
biobanco.apa.santiago@sergas.es

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela Servizo de Anatomía Patolóxica, Pta. -3
Trav. da Choupana S/N
15706-Santiago de Compostela, A Coruña

Twitter: @BiobancoCHUS

 

Biovalidación, Biofabricación e Impresión 3D (BBI-3D)-Dr. Rodolfo Gómez

+34 981955704

bbi3d@mpgroup.es

Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) Grupo de Patoloxía Musculoesquelética. Laboratorio 18. Travesía da Choupana s/n
15706-Santiago de Compostela, A Coruña

Web: www.bbi3d.es

Twitter: @mpgroup_

 

Centro de Biomedicina Experimental da Universidade de Santiago de Compostela (CEBEGA)-Dr. Anxo Vidal

+34 881 81 56 70

cebega@usc.es

Avenida do Mestre Mateo, 41
15706-Santiago de Compostela, A Coruña

Web: http://campusvida.usc.es/es/ejes-estrategicos/investigacion/red-de-centros-singulares-de-investigacion/centro-de-biomedicina-experimental-cebega/