Biopsia líquida

PLATAFORMAS DE APOIO COMÚN
Equipamento

Unidade de Biopsia Líquida dispón da seguinte tecnoloxía de referencia para a análise de biopsia líquida:

 • Sistema CellSearch (Silicon Biosystems, o único sistema aprobado pola FDA para cuantificación de CTCs).
 • Sistema Parsortix (Angle) para o aillamento antíxeno-independente de CTCs.
 • Equipo de PCR dixital (QX200, Biorad) que permite o estudo de mutacións puntualis, CNVs e pequenos reordenamentos así como a realización de estudos de metilación.
 • Termociclador Veriti Dx 96-well Thermal Cycler (Applied Biosystems)
 • Citómetro de última xeración Cube6i Flow Cytometer (Partek).
 • Micromanipulador (Leica) e equipamento básico dun laboratorio de bioloxía molecular (centrífugas, cabinas de seguridade biolóxica, cabinas de PCRs e equipamento para cultivo celular).
  Ademáis deste equipamento propio, a plataforma ten a súa disposición outros equipos comúns do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) necesarios para o estudo de biopsia líquida, como o microscopio confocal Leica SP8, o sistema DEParray (Silicon Biosystems, xestionado pola Fundación de Medicina Xenómica do IDIS) ou o secuenciador NexSeq (Illumina, da unidade de Epixenómica do IDIS).

 

Descrición

A Unidade de Análises de Biopsia Líquida é un laboratorio especializado na análise de células tumorais circulantes (CTCs), DNA tumoral circulante (ctDNA) e outros elementos tumorais presentes en distintos fluídos biolóxicos como o sangue, saliva, líquido pleural ou líquido cefalorraquídeo, entre outros. A unidade, creada en 2012, da servizo a distintos grupos clínicos e de investigación nacionais e internacionais para o estudo de biopsia líquida.

O interese polo estudo do material tumoral presente en fluídos biolóxicos incrementouse de forma exponencial na última década, principalmente porque é a estratexia menos invasiva e máis dinámica de caracterizar os tumores. A nivel clínico tanto a análise de alteracións xenéticas, utilizando o ctDNA como a cuantificación e caracterización de CTCs demostrou ser de gran utilidade para a detección de enfermidade mínima residual, como marcador pronóstico e predictivo de resposta e para a monitorización precisa da resposta ó tratamento. Por outro lado, a nivel de investigación, a posibilidade de aillar e caracterizar as CTCs, principais responsables da formación de metástase, presenta un valor incalculable para comprender mellor o proceso de diseminación tumoral e de desenvolvemento de resistencias.

Servizos
 • Aillamento de plasma e PBMC mediante centrifugación e gradientes de densidade aillamento de exosomas.
 • Aillamento e cuantificación de CTCs cos sistemas CellSearch, Parsortix CELLection, Metacell y Cellcollector.
 • Aillamento de DNA/RNA de plasma.
 • Estudos de expresión xénica mediante q-RT-PCR.
 • Estudos xenéticos para identificar mutacións mediante BEAMing e PCR dixital en ctDNA.
 • Cuantificación de cfDNA total en mostras de plasma.
 • Estudos proteicos mediante Inmunofluorescencia e purificación a nivel de célula única de mostras enriquecidas en CTCs.
 • Todos estos servizos pódense levar a cabo en mostras humanas e en modelos animais.

Contacto

Laura Muinelo Romay

Laura.Muinelo.Romay@sergas.es