Microscopía confocal

PLATAFORMAS DE APOIO COMÚN
Equipamento
A plataforma dispón dun microscopio confocal Leica TCS SP8 para a análise de células en cultivo, tecidos e outras mostras biolóxicas (pez cebra, matrices para cultivo tridimensional, etc).

Descrición
A análise de imaxe permite estudar o crecemento, a proliferación e a migración de células en cultivo, os efectos dun tratamento na viabilidade de células e tecidos, a integración con distintos materiais biocompatibles, etc.

A técnica de microscopía confocal permite para levar a cabo análises de microscopía de fluorescencia ou confocal, obtendo imaxes de maior nitidez e contraste, así como de maior resolución vertical e horizontal.

Servizos
  • Adquisición de imaxes de microscopía confocal en Leica TCS SP8.
  • Asesoramento en microscopía e fluorescencia.
Tarifas
Tarifa interna IDIS Tarifa externa organismos públicos Tarifa externa organismos privados
Confocal (por hora) - € 30,5 € 70,4 €
Fluorescencia (por hora) - € 4 € 9,2 €

Tarifas sen IVE.

Contacto

Marta Picado Barreiro
Marta.Picado.Barreiro@sergas.es