Microscopía confocal

PLATAFORMAS DE APOIO COMÚN
Equipamento
A plataforma dispón dun microscopio confocal Leica TCS SP8 para a análise de células en cultivo, tecidos e outras mostras biolóxicas (pez cebra, matrices para cultivo tridimensional, etc).

Descrición
A análise de imaxe permite estudar o crecemento, a proliferación e a migración de células en cultivo, os efectos dun tratamento na viabilidade de células e tecidos, a integración con distintos materiais biocompatibles, etc.

A técnica de microscopía confocal permite para levar a cabo análises de microscopía de fluorescencia ou confocal, obtendo imaxes de maior nitidez e contraste, así como de maior resolución vertical e horizontal.

Servizos
  • Adquisición de imaxes de microscopía confocal en Leica TCS SP8.
  • Asesoramento en microscopía e fluorescencia.
Tarifas
Tarifa A IDIS Tarifa B Organismos públicos Tarifa C Organismos privados
Microscopia Confocal (coste/hora técnico) 20,00 € 30,50 € 70,40 €
Fluorescencia DMI8 (coste/hora técnico) 2,00 € 4,00 € 9,20 €
Microscopio Confocal (coste/hora autoservicio) 18,00 € NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
Fluorescencia DMI8 (coste/hora autoservicio) 2,00 € NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

Tarifas sen IVE.

Contacto

Marta Picado Barreiro
Marta.Picado.Barreiro@sergas.es