Unidade Transversal de Metodoloxía da Investigación (UTAMI)

PLATAFORMAS DE APOIO COMÚN

Descrición

A Unidade Transversal de Metodoloxía da Investigación (UTAMI) é unha unidade de apoio especializada en metodoloxía da investigación, bioestatística, bioética e regulatoria. UTAMI coordínase desde a Unidade de Metodoloxía da Investigación da Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela co obxectivo de potenciar a investigación competitiva ofrecendo ao persoal investigador un servizo altamente cualificado, dirixido a fomentar tres aspectos fundamentais en investigación: proxectos de investigación, publicacións científicas e teses doctorais.

Servizos

Metodoloxía

 • Apoio no plantexamento de proxectos para convocatorias competitivas
 • Deseño de estudos de intervención: experimentais e cuasiexperimentais
 • Deseño de estudos observacionais
 • Revisións sistemáticas
 • Validación de enquisas
 • Planificación análises estatísticos
 • Control/identificación de sesgos

Bioestatística

 • Deseño de plan de análises estatísticos con técnicas descritivas e/ou analíticas
 • Xustificación formal de tamaños de mostra
 • Deseño e depuración de bases de datos
 • Apoio na realización de análises estatísticas

Bioética e regulatoria

 • Asesoría científica en estudos con datos relativos á saúde encamiñada a obter as autorizacións sanitarias pertinentes (CEI, CEIm, AEMPS)
 • Asesoría no deseño de consentimentos informados de investigación
 • Adecuación dos estudos de investigación promovidos pola entidade á normativa ético-legal vixente
Tarifas

En proceso de elaboración. Consúltanos para máis información.