XESTIÓN

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

Biobanco

Contacto
Dr. Máximo Fraga (Biobanco CHUS)
+34 981 955 148
biobanco.apa.santiago@sergas.es

 

Dr. Jose Luis Rey Sanjurjo (Biobanco HULA)
+34 982 296 601
biobanco.hula@sergas.es

O Biobanco é unha plataforma transversal de apoio á investigación biomédica. Está formado polo Biobanco do CHUS (situado no Hospital Clínico Universitario de Santiago) e o Biobanco do HULA (situado no Hospital Universitario Lucus Augusti).

Trátase de establecementos públicos, sen ánimo de lucro, nos que se conservan mostras biolóxicas, e información clínica asociada, de alta calidade para a súa utilización na investigación biomédica. O seu funcionamento céntrase en xestionar, baixo criterios de seguridade, calidade e eficiencia a recepción, almacenamento e posterior cesión de mostras aos investigadores solicitantes para que as utilicen nos seus proxectos, sempre e cando estes cumpran os requisitos éticos e legais esixibles.

Os Biobancos actúan, polo tanto, como enlace entre doantes de mostras, persoal asistencial e comunidade investigadora para a harmonización dos dereitos, deberes e intereses de cada un dos colectivos e así facilitar o avance da investigación biomédica.

Os servizos da plataforma Biobanco están dirixidos ao desenvolvemento da investigación médica traslacional co obxectivo de favorecer a rápida incorporación dos hachados en investigación básica á clínica asistencial. Por exemplo:

 • Avaliación de moléculas de interese terapéutico.
 • Avaliación de biomarcadores para a caracterización e seguimento de diversos procesos patolóxicos, fundamentalmente tumores.
 • Validación en mostras humanas de achados obtidos en modelos animais.

Servizos

A carteira de servizos do Biobanco vai máis alá da mera provisión de mostras en sentido estrito. É unha carteira de servizos versátil, axustable ás necesidades de cada proxecto de investigación:

 • Acceso a mostras tisulares en conxelación e/ou incluídas en parafina, mostras líquidas, ácidos nucleicos, etc.
 • Acceso á información clínica asociada ás mostras, preservando sempre o anonimato do paciente.
 • Selección e disección de áreas de interese en tecidos (células normais, poboación neoplásica, etc.).
 • Procesamento de mostras tisulares e tincións histolóxicas e inmunohistoquímicas.
 • Extracción de ácidos nucleicos.
 • Deseño e confección de micromatrices tisulares (tissue microarrays).
 • Depósito, mantemento e custodia de coleccións de mostras para proxectos e grupos de investigación.
 • Recollida prospectiva de mostras en función das necesidades concretas de determinados proxectos.
 • Acceso ao catálogo de mostras da Plataforma Rede Nacional de Biobancos.
 • Asesoramento ético-legal.
 • Asesoramento científico.

O Biobanco do CHUS conta con diversos modelos de Consentimento Informado en función do obxectivo de obtención das mostras. Devanditos modelos foron aprobados polo Comité Autonómico de Ética da Investigación (CAEI) de Galicia.

Todos os documentos constan de dúas partes:

 • Folla de información ao paciente participante en investigación biomédica: onde se explica a finalidade da obtención das mostras, as mostras e información asociada que se lle solicitarán ao doante, os posibles inconvenientes da obtención das devanditas mostras, as condicións da doazón, como se garante a confidencialidade, como será o tratamento dos datos, posibles restricións no uso das mostras e a posibilidade de obter información relevante sobre os resultados da investigación.
 • Consentimento Informado: onde a participante firma se consente doar a súa mostra para investigación biomédica.

O consentimento Informado emitirase en 2 exemplares: un deles será entregado ao doante e o outro será conservado no centro onde se obtén a mostra, é dicir, no Biobanco.

A continuación, poderá descargarse os modelos de consentimentos que contamos na actualidade:

Tarifas vixentes (sen IVA)

 

Contacta con nós

¿Queres máis información? Non dubides en contactarnos a través do noso formulario