Diego Caicedo Valdés

Investigador líder do grupo AC19 - Anxioloxía e Cirurxía Vascular (VARGROS)

Diego Caicedo recibiu varias bolsas de investigación como a da Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular e a deo Carlos III (FIS). Actualmente é colaborador nun Retos xunto á cátedra de Farmacia da USC para o desenvolvemento de pósitos intelixentes con bioimpresión. Dirixe como IP ou participa como colaborador en varios ensaios clínicos multicéntricos. O último ensaio no que participa como IP é un ensaio clínico fase II multicéntrico de terapia celular aplicada á isquemia de membros inferiores.