Francisco Javier González Barcala

Investigador líder del grupo AC20 Investigación Traslacional de Enfermedades de la Vía Aérea

Francisco Javier González Barcala é especialista en neumoloxía, profesor asociado de neumoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
Director de 12 teses doutorais, autor de máis de 180 publicacións indexadas en pubmed, editor asociado das revistas Archivos de Bronconeumología e BMC Pulmonary Medicine. Investigador principal en 2 proxectos FIS, 40 ensaios clínicos. Membro asociado ó CIBER de enfermidades respiratorias.