Mª Luz Couce Pico

Dirección científica do IDIS - Investigadora líder do grupo C012 - Metabolopatías

Directora Científica do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) desde o 27 de setembro de 2021, nomeada polo Consello Reitor do Instituto.

Xefe do Servizo de Neonatoloxía e Directora da Unidade de Diagnóstico e Tratamento de Enfermidades Metabólicas Conxénitas do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

A Unidade de Enfermidades Metabólicas é Centro de Referencia do Sistema Nacional de Saúde (CSUR), designada polo Ministerio de Sanidade desde xaneiro de 2015 e Centro Experto europeo como membro da rede europea MetabERN desde marzo de 2017.

Lidera o grupo de Metabolopatías do IDIS e é IP na Rede SAMID.

Profesora Titular de Pediatría na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Directora da Cátedra Institucional de Enfermidades Metabólicas Hereditarias da USC. Dirección de 22 Teses Doutorais.

Publicou máis de 200 artigos científicos en revistas como Lancet Diabetes Endocrinology, Nature Communications, Gastroenterology, Genetics in Medicine, Pediatrics, entre otras. Índice H: 35.

Lidera ye liderou máis de 25 proxectos nacionais e internacionais, fundamentalmente centrados na área metabólica. Participa en numerosos ensaios clínicos, varios deles en fase I/II. Co-líder europeo das Guías Estandarizadas de Atención e Transición da Metab-ERN. Panelista e avaliadora de proxectos competitivos e na valoración de redes europeas de referencia. É titular dunha patente e de oito rexistros da propiedade intelectual.