Miguel González Blanco

Investigador líder do grupo E037 - Reparación do ADN e Integridade do Xenoma

Profesor Contratado Doutor no Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular da USC desde 2020. Desde Setembro de 2014, Investigador Principal do grupo de Reparación do DNA e Integridade Xenómica CIMUS e IDIS. 28 publicacións cientícas en revistas internacionais, incluíndo artigos en Nature, Cell, Molecular Cell, Developmental Cell ou Nucleic Acids Research como (co-)primeiro firmante ou autor corresponsal. Indíce H = 15; >1300 citas recibidas (Scopus). Estancias de investigación no IIB “Alberto Sols” (Madrid, 2004), Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Nueva York, 2005) e Clare Hall Laboratories, London Research Institute, Cancer Research UK (Londres, 2006-2014). Premios: Premio extraordinario de Doutorado (USC, 2007). Hardiman-Redon Prize (London Research Institute, 2009), Contrato Ramón y Cajal (convocatoria 2012).