Pablo Aguiar Fernández

Investigador co-líder do grupo C032 - Imaxe Molecular

Pablo Aguiar Fernández é Doutor en Física pola Universidade de Barcelona. Traballou no Hospital Clínic de Barcelona, Hammersmith Hospital de Londres e no CNRS de Estrasburgo. É autor de mais de 77 artigos científicos en revistas indexadas (índice H = 19) e foi IP de 9 proxectos de investigación públicos dende 2013 (2 europeos).