A exposición ao fume ambiental do tabaco causou preto de 5.000 mortes en España e 280 en Galicia

15 Maio 2024

Diana Carolina López Medina defendeu a súa tese dirixida por investigadoras do IDIS que expón os falecementos por cancro de pulmón e cardiopatía isquémica asociados ao fume do tabaco

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2024.- A cifra de mortes atribuídas á exposición do fume do tabaco é relevante en España. A investigadora Diana Carolina López Medina defendeu a súa tese doutoral titulada “Carga de mortalidade atribuída á exposición ao fume ambiental de tabaco en España: estimacións e achegas metodolóxicas”. O traballo que foi dirixido polas doutoras do grupo de Epidemioloxía, Saúde Pública e Avaliación de Servizos de Saúde do IDIS, Mónica Pérez Ríos e María Leonor Varela Lema, conta co financiamento do Instituto de Saúde Carlos III xestionada pola FIDIS.

A tese céntrase no impacto da exposición ao fume ambiental do tabaco e as súas consecuencias inmediatas e a longo prazo na saúde da poboación, un tema especialmente relevante dado os últimos avances lexislativos que se enmarcan dentro do Plan Integral para a Prevención e Control do Tabaquismo do Goberno español. A tese defendida pon de manifesto a importancia do fume ambiental de tabaco como factor de risco para a saúde, tanto a nivel mundial como en España.

Resultados

Ata a realización desta investigación non se dispoñía de estimacións de mortalidade atribuída ao fume ambiental de tabaco desagregada para as diferentes comunidades autónomas que forman España, objetivándose a variabilidade existente que sitúa a Andalucía como a Comunidade Autónoma na que a carga é maior. Isto achega información importante para direccionar as estratexias de saúde pública e lexislativas en cada zona xeográfica de España.

En relación coas estimacións da mortalidade atribuída (MA) ao fume ambiental de tabaco (HAT) en España, e asociado a un descenso na prevalencia de exposición desde o ano 2006; obxectivouse un descenso nas estimacións de MA á exposición ao fume ambiental de tabaco. En 2020 estimouse que a exposición ao HAT produciu en España 747 mortes. Ademais, en 2020 en España a morte dun non fumador asociada á exposición ao HAT relacionábase á existencia de 400 fumadores.

No período 2016-2021 a exposición ao fume ambiental do tabaco produciu en España 4.970 mortes asociadas ao cancro de pulmón e á cardiopatía isquémica e un total de 280 en Galicia. A carga varía entre comunidades autónomas, sendo Andalucía a máis prexudicada, mentres que en Madrid foi menor. En España, a carga de mortalidade atribuída ao HAT non é despreciable e é totalmente evitable, o que reforza a necesidade de seguir avanzando en políticas de control de tabaquismo que protexan de forma integral á poboación.

Más noticias