AKM_Webinar#8_Soluciós de Fabricación Aditiva para Pymes de Tecnoloxía Médica.

Atlantic KET MED_Webinar #8: Soluciós de Fabricación Aditiva para Pymes de Tecnoloxía Médica.

14 de setembro, 2021 – 10:00 am hora UK. (11:00 am hora Madrid)

Atlantic KET MED é o proxecto de Interreg Espazo Atlántico que apoia ás PEMES e ás start- ups no uso das Tecnoloxías Facilitadoras Clave ( KETs) para producir dispositivos médicos de nova xeración.

O seminario web proporcionará información e orientación sobre o proceso de desenvolvemento de produtos para a innovación en tecnoloxía médica, centrándose na fabricación aditiva e a importancia das primeiras consideracións sobre o deseño do produto para informar sobre a selección de materiais adecuados e o desenvolvemento de prototipos. Tamén compartiremos información sobre as instalacións, o equipo e a experiencia dispoñibles para dar vida aos seus produtos e unha serie de casos de uso en tecnoloxías médicas.

O Consello de Instalacións Científicas e Tecnolóxicas (STFC) é un dos socios do proxecto Atlantic KET MED, financiado pola UE, que ofrece acceso ao apoio técnico e ás instalacións de fabricación aditiva (impresión 3D) para a PEME de tecnoloxía médica de toda a zona atlántica da UE.

AXENDA

10:00 Benvida e introdución ao programa Atlantic KET MED

Delyth Edwards, Directora do Programa Atlantic Ket-Med, UKRI-STFC

10:10 Desenvolvemento de produtos en tecnoloxía médica

Richard Hall, fundador e director xeral da consultoría de deseño PdM

10:35 Selección de materiais e instalacións para a fabricación aditiva en tecnoloxía médica

David Bogg, Director, Campus Technology Hub, UKRI-STFC

Andrew Conley, enxeñeiro de fabricación avanzada, UKRI-STFC

11:00 Preguntas e respostas

11:10 Debate nas salas online

11:25 Conclusións

11:30 Peche

Inscríbete aquí

1 día antes do evento, enviaranse as instrucións e unha ligazón de Zoom aos inscritos.

Socios AKM