AC13 – Dermatoloxía e Patoloxía Cráneofacial (DePaCra)

Obxectivos e liñas de investigación
 

Liñas de investigación

  • Cancro e precancro oral: Esta liña inclúe todos os aspectos relacionados con estas patoloxías, particularmente no referido ó diagnóstico precoz contemplando os condicionantes da enfermidade, do sistema sanitario, do clínico, e do propio paciente.
  • Implantoloxía oral: Contempla a rehabilitación oral mediante implantes osteointegrados, nos seus aspectos diagnósticos, quirúrxicos, prostodónticos, e educativos de pacientes e formativos de profesionais.
  • Disfunción cráneomandibular: Abarca o diagnóstico e tratamento non quirúrxico da disfunción témporomandibular, incluíndo os rehabilitadores.
  • Biopsia oral: Procedementos clínicos e anatomopatolóxicos no diagnóstico de patoloxías na cavidade oral tanto de desordes locais como sistémicos.
  • Educación sanitaria: Educación sanitaria da poboación en prevención primaria e secundaria de patoloxías orais e fomento de hábitos de vida saudables incluíndo a identificación de dianas de intervención.
  • Apnea obstructiva do sono: Estudo do SAOS e contribucións o seu tratamento dende a Odontoloxía.

 

Equipo investigador
Líder
Varela Centelles, Pablo Ignacio

 

Investigador (establecido ou asociado)
Bilbao Alonso, Arturo
Bugarín González, Rosendo
Da Silva Domínguez, José Luis
Mora Bermúdez, María Jesús
Rilo Pousa, Benito
Santana Penín, Urbano Antonio
Seoane Lestón, Juan Manuel
Seoane Romero, Juan Manuel

Posdoutorais
Santana Mora, Urbano Alejandro

 

Persoal técnico de apoio
Blanco Hortas, Andrés

Investigador líder

Pablo Ignacio Varela Centelles

Pablo Ignacio Varela Centelles