C003 – Hipertensión

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

 • Modelos experimentais de enfermidade arteriosclerótica e envellecemento vascular
 • Diagnóstico non invasivo da arteriosclerose subclínica
 • Estrés oxidativo, disfunción endotelial e arteriosclerose
 • Estratificación do risco vascular en enfermidades de baixa prevalencia
 • Valor pronóstico da monitorización ambulatoria da PA en trastornos hipertensivos do embarazo
 • Identificación precoz da poboación de alto risco vascular no ámbito comunitario
 • Microcirculación retiniana, hipertensión arterial e tratamento antihipertensivo
 • Interrelación entre a variación circadiana da presión arterial e o risco vascular. Aspectos epidemiolóxicos, fisiopatológicos e clínicos
 • Cronoepidemioloxía antihipertensiva, cronofarmacoloxía e cronoterapia
 • Ensaios clínicos en hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, insuficiencia cardíaca e morbilidade e mortalidade cardiovascular
 • Hipotensión ortostática, danos orgánicos e variabilidade circadiana da presión arterial.

 

Equipo investigador
Líder
Pose Reino, Antonio

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Calvo Gómez, Carlos
Hermida Ameijeiras, Álvaro
López Paz, José Enrique

 

Posdoutorais
Calvo González, Gaila
Cruces Sande, Antón
Mateos Álvarez, Raimundo
Pena Seijo, Marta
Riveiro Cruz, Manuel Alberto
Seoane Casqueiro, Óscar

Investigador líder