C003 – Hipertensión

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

 • Validación e Reproducibilidade da Técnica de Monitorización Ambulatoria da Presión Arterial (MAPA) e Actigrafía. MAPA de 24 horas versus 48 horas
 • Interrelación entre a Variación circadiana da presión arterial e Risco Vascular. Aspectos epidemiolóxicos, fisiopatolóxicos e clínicos
 • Desenvolvemento da rede para a xestión informática de proxectos de investigación clínica e médica no ámbito da MAPA e Cronoterapia
 • Cronoepidemioloxía, Cronofarmacoloxía e Cronoterapia antihipertensivas
 • Inercia Clínica en Medicina Vascular, enfocada a 3 aspectos: Medida da Presión Arterial, Estratificación do Risco Cardiovascular e Actitude Terapéutica
 • Desenvolvemento dun sistema informático (software) para a medición do calibre dos vasos retinianos. Aplicacións na avaliación do risco cardiovascular deo paciente hipertenso
 • Ensais Clínicos en Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemias, Insuficiencia Cardíaca e Morbimortalidade Cardiovascular
 • Patogenia do perfil circadiano no-dipper: bases moleculares (Clock xenes)
 • Natriurese, metabolismo do sodio e variación circadiana da presión arterial
 • Cronobioloxía e Cronoterapia na Insuficiencia Cardíaca por disfunción sistólica e diastólica
 • Hipotensión ortostática, dano orgánico e variabilidade circadiana da presión arterial
 • Presión arterial central aórtica e presión do pulso como marcadores de risco vascular. Sistema SphygmoCor
 • Hipertensión arterial enmascarada
 • Presión arterial e risco cardiovascular en pacientes con Infección por VIH
 • Glucemia postprandial e variación circadiana da presión arterial en pacientes diabéticos
 • MAPA e Síndrome de Apnea Obstructiva do Sono
 • Microcirculación retiniana, hipertensión arterial e tratamento antihipertensivo

 

Equipo investigador

Líder
Pose Reino, Antonio

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Calvo Gómez, Carlos
Hermida Ameijeiras, Álvaro
López Paz, José Enrique

 

Posdoutorais
Calvo González, Gaila
Mateos Álvarez, Raimundo
Pena Seijo, Marta
Riveiro Cruz, Manuel Alberto

Investigador líder