C017 – Metodoloxía da Investigación

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Grupo de investigación interdisciplinar do Instituto que aborda os desafíos producidos polo aumento das enfermidades crónicas aplicando novas técnicas para reducir o risco de enfermidade.

O obxectivo principal do grupo é o de xerar coñecementos válidos para o conxunto do Sistema Nacional de Saúde. A misión do grupo é estimular e apoiar o desenvolvemento e aplicación do coñecemento para mellorar a saúde dos cidadáns integrando tres áreas de investigación: probas diagnósticas, estudos clínicos e métodos de investigación.

Liñas de investigación

1. Realización de estudos observacionais e experimentais que abordan as enfermidades crónico-prevalentes tanto dende un contexto poboacional como dende a atención ós pacientes, e que ten como punto de anclaxe a Atención Primaria da Saúde.
2. Desenvolvemento e implantación de novas ferramentas diagnósticas relacionadas con parámetros de inflamación e glicación en enfermidades crónico-prevalentes (alcolismo, obesidade, diabete, enfermidade hepática, enfermidade cardiovascular, alerxia, cancro, entre outras).
3. Desenvolvemento de procedementos e metodoloxías innovadoras que promovan a xestión, análise e presentación dos resultados de investigación acordes cos novos tempos.

 

Equipo investigador
Líder
Gude Sampedro, Francisco

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Calvo Malvar, María del Mar
Vidal Pan, Carmen
González Quintela, Arturo
Zamarrón Sanz, Carlos

Posdoutorais
Alonso Sampedro, Manuela
Benítez Estévez, Alfonso Javier
Carballo Fernández, Iago
Estany Gestal, Ana
Fernández Merino, María del Carmen
García-Ciudad Young, Vanesa
Gerpe Jamardo, Josefa

 

Lado Baleato, Óscar
Marco Rodríguez, Alejandra
Otero Antón, Esteban
Pazos Couselo, Marcos
Pérez Suárez, Luis Fernando
Sánchez Castro, Juan José
Tomé Martínez de Rituerto, Santiago

 

Predoutorais
Martín Ventoso, Carlota
Roibás Veiga, Iria
Vázquez Agra, Néstor

Persoal técnico de apoio
Díaz Louzao, Carla
López González, Sofía
Molares Vila, Alberto

 

Proxectos

Publicacións
  •  Gude-Sampedro F, Fernández-Merino C, Ferreiro L, Lado-Baleato Ó, Espasandín-Domínguez J, Hervada X, Cadarso CM, Valdés L. Development and validation of a prognostic model based on comorbidities to predict Covid-19 severity. A population-based study. Int J Epidemiol. 2021 Mar 3;50(1):64-74.  doi: 10.1093/ije/dyaa209.
  • Alende-Castro V, Alonso-Sampedro M, Fernández-Merino C, Sánchez-Castro J, Sopeña B, Gude F, Gonzalez-Quintela A. C-Reactive Protein versus Erythrocyte Sedimentation Rate: Implications Among Patients with No Known Inflammatory ConditionsJ Am Board Fam Med. 2021 Sep-Oct;34(5):974-983. doi: 10.3122/jabfm.2021.05.210072.
  • Matabuena M, Petersen A, Vidal JC, Gude F. Glucodensities: A new representation of glucose profiles using distributional data analysis Stat Methods Med Res. 2021 Jun;30(6):1445-1464. doi: 10.1177/0962280221998064.
  • Calvo-Malvar M, Benítez-Estévez AJ, Sánchez-Castro J, Leis R, Gude F. Effects of a Community-Based Behavioral Intervention with a Traditional Atlantic Diet on Cardiometabolic Risk Markers: A Cluster Randomized Controlled Trial (“The GALIAT Study”). Nutrients. 2021 Apr 7;13(4):1211. doi: 10.3390/nu13041211.
  • Dieguez-Alvarez M, Carballo I, Alonso-Sampedro M, Sopeña B, Gude F, Gonzalez-Quintela A. Serum immunoglobulin-A (IgA) concentrations in a general adult population: association with demographics and prevalence of selective IgA deficiency. Clin Chem Lab Med. 2020 Mar 26;58(4):e109-e112. doi: 10.1515/cclm-2019-0957
  • Skaaby T, Kilpeläinen TO, Taylor AE, Mahendran Y, Wong A, Ahluwalia TS, Paternoster L, Trompet S, Stott DJ, Flexeder C, Zhou A, Brusselle G, Sajjad A, Lahousse L, Tiemeier H, Have CT, Thuesen BH, Kårhus LL, Møllehave LT, Leth-Møller KB, Shabanzadeh DM, Gonzalez-Quintela A, Power C, Hyppönen E, Kuh D, Hardy R, Meitinger T, Jukema JW, Völker U, Nauck M, Völzke H, Friedrich N, Bonten TN, Noordam R, Mook-Kanamori DO, Tolstrup JS, Taube C, Peters A, Grallert H, Strauch K, Schulz H, Grarup N, Hansen T, Pedersen O, Burgess S, Munafò MR, Linneberg A. Association of alcohol consumption with allergic disease and asthma: a multi-centre Mendelian randomization analysis.  Addiction. 2019 Feb;114(2):216-225. doi: 10.1111/add.14438.
  • Vidal C, Rodríguez Del Río P, Gude F, Casale T, Cox L, Just J, Pfaar O, Demoly P, Calderón MA. Comparison of international systemic adverse reactions due to allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Apr;7(4):1298-1305.e3. doi: 10.1016/j.jaip.2018.12.006.
Web do grupo