AC25 – Radioloxía

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Investigar en novas técnicas, algoritmos e protocolos de imaxe radiolóxica que permitan abrir vías cara a mellora do diagnóstico e tratamento de enfermidades cardiovasculares e pulmonares. Para iso empregamos as imaxes de pacientes con enfermidades vasculares (para realizar segmentación automática da aorta, por exemplo), cardíacas (para realizar segmentación ventricular automática, por exemplo) e de pacientes con cancro de pulmón (para realizar detección e seguimento automático dos mismos). Centrámosnos na análise de imaxes de tomografía computarizada e resonancia magnética, fundamentalmente. Tamén investigamos no desenvolvemento modelos de experimentación animal aplicados a estudos de resonancia magnética cardíaca. Os obxectivos son novidosos e conlevan un importante desenvolvemento metodolóxico.

Liñas de investigación

  • Diagnóstico asistido por ordenador aplicado ó diagnóstico por imaxe de tomografía computarizada de patoloxías de aorta e cancro de pulmón
  • Radiomics
  • Avaliación da dose radiolóxica en TC en pacientes oncolóxicos
  • Estudos de RM cardíaca en pequenos animais. Desenvolvemento de modelos de experimentación animal

 

Equipo investigador
Líder
Souto Bayarri, Miguel

 

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Carreira Villamor, José Martín

 

Posdoutorais
García Tahoces, Pablo
Macía Suárez, David
Suárez Cuenca, Jorge Juan
Varela Ponte, Rafael