E004 – Oncoloxía Molecular

ÁREA: ONCOLOXÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

A necesidade de desenvolver tratamentos personalizados, no caso de procesos tumorais, non só impulsa un mellor coñecemento dos eventos moleculares implicados na patoxénese do cancro, senón tamén o deseño de modelos experimentais que permitan estudar o efecto da activación de determinados oncoxenes e / ou a inactivación de certos xenes supresores de tumores en resposta á terapia antitumoral. O grupo combina ambos aspectos, desenvolvendo modelos de cancro que permitan estudar a influencia de determinadas mutacións na patoxenia e a súa resposta á terapia. Anque a base molecular dos tumores é complexa, a activación aberrante de certas vías de sinalización intracelular, así como a inactivación de vías dependentes de xenes supresores de tumores, son características comúns á mayoría deles. Se ben, nos últimos anos lográronse grandes avances no coñecemento da fisiopatoloxía dalgúns tipos de tumores, son necesarios máis e mellores modelos preclínicos capaces de recapitular determinadas características do tumor, como a capacidade de invasión, a heteroxeneidade celular ou a neoanxioxénese. En conclusión, o principal obxectivo do noso grupo é, utilizando esas ferramentas, identificar novas dianas que permitan desenvolver novas abordaxes diagnósticas e terapéuticas, o que contribuirá á mellora do manexo destas patoloxías.

Liñas de investigación

O grupo de Oncoloxía Molecular une o estudo dos eventos moleculares implicados en patoloxías humanas, la xeración de modelos experimentais e novas ferramentas que permitan o desenvolvemento e validación de novas abordaxes diagnósticas e terapéuticas.

 

Equipo investigador

Líder
Costoya Puente, José Antonio

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Arce Vázquez, Víctor 

Posdoutorais
González López del Castillo, Catarina

Predoutorais
Gómez-Randulfe Rodríguez, Martín
Zumalave Rivas, José Antonio

Proxectos

Publicacións
  • Almengló C, Caamaño P, Fraga M, Devesa J, Costoya JA, Arce VM. From neural stem cells to glioblastoma: A natural history of GBM recapitulated in vitro. J Cell Physiol. 2021 Nov;236(11):7390-7404. doi: 10.1002/jcp.30409. Epub 2021 May 7. PMID: 33959982.
  • Iglesias P, Seoane M, Golán I, Castro-Piedras I, Fraga M, Arce VM, Costoya JA. PARP1 Deficiency Reduces Tumour Growth by Decreasing E2F1 Hyperactivation: A Novel Mechanism in the Treatment of Cancer. Cancers (Basel). 2020 Oct 10;12(10):2907. doi: 10.3390/cancers12102907. PMID: 33050515; PMCID: PMC7599842.
  • Iglesias P, Penas C, Barral-Cagiao L, Pazos E, Costoya JA. A Bio-inspired Hypoxia Sensor using HIF1a-Oxygen-Dependent Degradation Domain. Sci Rep. 2019 May 8;9(1):7117. doi: 10.1038/s41598-019-43618-4. PMID: 31068630; PMCID: PMC6506541.
  • Golán I, Rodríguez de la Fuente L, Costoya JA. NK Cell-Based Glioblastoma Immunotherapy. Cancers (Basel). 2018 Dec 18;10(12):522. doi: 10.3390/cancers10120522. PMID: 30567306; PMCID: PMC6315402.
  • Arce VM, Costoya JA. SARS-CoV-2 infection in K18-ACE2 transgenic mice replicates human pulmonary disease in COVID-19. Cell Mol Immunol. 2021 Mar;18(3):513-514. doi: 10.1038/s41423-020-00616-1. Epub 2021 Jan 14. PMID: 33446889; PMCID: PMC7808118.
  • Almengló C, González-Mosquera T, Caamaño P, Seoane M, Fraga M, Devesa J, Costoya JA, Arce VM. Immortalization of a cell line with neural stem cell characteristics derived from mouse embryo brain. Dev Dyn. 2020 Jan;249(1):112-124. doi: 10.1002/dvdy.103. Epub 2019 Aug 31. PMID: 31412150.
  • Fernández-Nocelo S, Gallego R, Costoya JA, Arce VM. Expression of myostatin in human hematopoietic cells unveils novel autocrine/paracrine actions for the hormone. J Cell Physiol. 2019 May;234(5):7236-7246. doi: 10.1002/jcp.27494. Epub 2018 Oct 28. PMID: 30370618.