E004 – Oncoloxía Molecular

ÁREA: ONCOLOXÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

A necesidade de desenvolver tratamentos personalizados, no caso de procesos tumorais, non só impulsa un mellor coñecemento dos eventos moleculares implicados na patoxénese do cancro, senón tamén o deseño de modelos experimentais que permitan estudar o efecto da activación de determinados oncoxenes e / ou a inactivación de certos xenes supresores de tumores en resposta á terapia antitumoral. O grupo combina ambos aspectos, desenvolvendo modelos de cancro que permitan estudar a influencia de determinadas mutacións na patoxenia e a súa resposta á terapia. Anque a base molecular dos tumores é complexa, a activación aberrante de certas vías de sinalización intracelular, así como a inactivación de vías dependentes de xenes supresores de tumores, son características comúns á mayoría deles. Se ben, nos últimos anos lográronse grandes avances no coñecemento da fisiopatoloxía dalgúns tipos de tumores, son necesarios máis e mellores modelos preclínicos capaces de recapitular determinadas características do tumor, como a capacidade de invasión, a heteroxeneidade celular ou a neoanxioxénese. En conclusión, o principal obxectivo do noso grupo é, utilizando esas ferramentas, identificar novas dianas que permitan desenvolver novas abordaxes diagnósticas e terapéuticas, o que contribuirá á mellora do manexo destas patoloxías.

Liñas de investigación

O grupo de Oncoloxía Molecular une o estudo dos eventos moleculares implicados en patoloxías humanas, la xeración de modelos experimentais e novas ferramentas que permitan o desenvolvemento e validación de novas abordaxes diagnósticas e terapéuticas.

 

Equipo investigador
Líder
Costoya Puente, José Antonio

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Arce Vázquez, Víctor

Posdoutorais
González López del Castillo, Catarina

 

Predoutorais
González Rendo, Lara
Zumalave Rivas, José Antonio

Proxectos

Publicacións
  • Almengló C, Caamaño P, Fraga M, Devesa J, Costoya JA, Arce VM. From neural stem cells to glioblastoma: A natural history of GBM recapitulated in vitro. J Cell Physiol. 2021 Nov;236(11):7390-7404. doi: 10.1002/jcp.30409. Epub 2021 May 7. PMID: 33959982.
  • Iglesias P, Seoane M, Golán I, Castro-Piedras I, Fraga M, Arce VM, Costoya JA. PARP1 Deficiency Reduces Tumour Growth by Decreasing E2F1 Hyperactivation: A Novel Mechanism in the Treatment of Cancer. Cancers (Basel). 2020 Oct 10;12(10):2907. doi: 10.3390/cancers12102907. PMID: 33050515; PMCID: PMC7599842.
  • Iglesias P, Penas C, Barral-Cagiao L, Pazos E, Costoya JA. A Bio-inspired Hypoxia Sensor using HIF1a-Oxygen-Dependent Degradation Domain. Sci Rep. 2019 May 8;9(1):7117. doi: 10.1038/s41598-019-43618-4. PMID: 31068630; PMCID: PMC6506541.
  • Golán I, Rodríguez de la Fuente L, Costoya JA. NK Cell-Based Glioblastoma Immunotherapy. Cancers (Basel). 2018 Dec 18;10(12):522. doi: 10.3390/cancers10120522. PMID: 30567306; PMCID: PMC6315402.
  • Arce VM, Costoya JA. SARS-CoV-2 infection in K18-ACE2 transgenic mice replicates human pulmonary disease in COVID-19. Cell Mol Immunol. 2021 Mar;18(3):513-514. doi: 10.1038/s41423-020-00616-1. Epub 2021 Jan 14. PMID: 33446889; PMCID: PMC7808118.
  • Almengló C, González-Mosquera T, Caamaño P, Seoane M, Fraga M, Devesa J, Costoya JA, Arce VM. Immortalization of a cell line with neural stem cell characteristics derived from mouse embryo brain. Dev Dyn. 2020 Jan;249(1):112-124. doi: 10.1002/dvdy.103. Epub 2019 Aug 31. PMID: 31412150.
  • Fernández-Nocelo S, Gallego R, Costoya JA, Arce VM. Expression of myostatin in human hematopoietic cells unveils novel autocrine/paracrine actions for the hormone. J Cell Physiol. 2019 May;234(5):7236-7246. doi: 10.1002/jcp.27494. Epub 2018 Oct 28. PMID: 30370618.