E027 – Escherichia coli

Obxectivos e liñas de investigación

Oxectivos

  • Estudo da patoxénese, epidemioloxía e diagnóstico microbiolóxico de E. coli que causan infeccións en seres humanos e animais. STEC/VTEC, ETEC, EPEC, EIEC, EAggEC, AEEC, AIEC, ExPEC
  • Determinación dos mecanismos de patoxénese e desenvolvemento de técnicas de diagnóstico e tipado molecular de E. coli verotosixénicos (VTEC/STEC) O104:H4, O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8, O121:H19, O145:H- e de outros serotipos. Detección en mostras clínicas e alimentos.
  • Desenvolvemento de métodos analíticos para a detección de STEC/VTEC e outras categorías de E. coli diarreaxénicos en mostras clínicas e alimentos (carne, produtos lácteos e  vexetais). Detección de STEC/VTEC O104:H4, O157:H7 e de outros serotipos por PCR convencional e en tempo-real.
  • Determinación dos serotipos, xenes de virulencia e tipificación molecular de E. coli patóxenos extraintestinais (ExPEC) causantes de infeccións urinarias, sepse e meninxite en seres humanos.
  • Establecemento dos serotipos, xenes de virulencia e tipificación molecular de E. coli produtores de betalactamasas de espectro extendido (BLEEs).
  • Caracterización do clon emerxente intercontinental O25:H4-ST131 produtor de CTX-M-15 e detección e identificación de novos clons emerxentes.
  • Desenvolvemento de vacinas contra E. coli que causan infeccións en seres humanos e animais.

 

 

Equipo investigador
Líder
Blanco Álvarez, Jorge

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Blanco Álvarez, Jesús Eulogio
Blanco Álvarez, Miguel
Mora Gutiérrez, Azucena

 

Posdoutorais
Coira Nieto, María Amparo
Flament Simón, Saskia Camille
García Menéndez, Vanesa
García Meniño, Isidro
Mayer Mayer, Celia

 

Predoutorais
Lestón Cambeiro, Luz

Investigador líder

Jorge Blanco Álvarez

Jorge Blanco Álvarez