E033 – Virus e cancro

ÁREA: ONCOLOXÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Temos dúas liñas de investigación fundamentais: (i) a explotación da maquinaria celular por parte dos virus co fin de mellorar a súa replicación; (ii) as vías moleculares celulares implicadas no control da realización viral. Estamos especialmente interesados no papel que as proteínas tipo ubiquitina xogan en ambos procesos.

Liñas de investigación

  • Identificación dos mecanismos de patoxenicidade viral incluíndo aqueles que conducen á transformación oncoxénica.
  • Estudo das vías moleculares celulares implicadas no control do ciclo celular, a proliferación celular, a transformación oncoxénica e o control antiviral.

 

Equipo investigador
Líder
Rivas Vázquez, María del Carmen

Posdoutorais
El Motiam, Ahmed

Predoutorais
Hichem Bouzaher, Yanis
Seoane Abelenda, Rocío
Vidal Freire, Santiago
Proxectos

Publicacións
  • AE Motiam, CF de la Cruz-Herrera, S Vidal, et al, C Rivas (12/12) (AC). SUMOylation modulates the stability and function of PI3K- p110 beta. Cellular and Molecular Life Sciences 2021, 78(8):4053-4065. doi: 10.1007/s00018-021-03826-6
  • S Vidal, M Sánchez-Aparicio, R Seoane, et al, C Rivas (12/12) (AC). Cellular expression of Ebola virus VP24 protein compromises the integrity of the nuclear envelope and induces a laminopathy-like cellular phenotype. Mbio 2021, 12(4): e0097221 doi: 10.1128/mBio.00972-21
  • S Vidal, YH Bouzaher, AE Motiam, R Seoane, C Rivas. (5/5) (AC). Overview of the regulation of the class IA PI3K/AKT pathway by SUMO. Seminars in Cell & Developmental Biology. 2021, S1084-9521(21)00275-5
  • C Rivas. (1/1) (AC) Editorial: SUMO proteins in host defense. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2021 https://doi.org/10.3389/fcell.2021.789877
  • R Seoane, S Vidal, YH Bouzaher, A E Motiam and C Rivas. (5/5) (AC). The Interaction of Viruses with the Cellular Senescence Response. Biology 2020, 9(12):455. doi: 10.3390/biology9120455
  • AE Motiam, S Vidal, R Seoane, YH Bouzaher, J González-Santamaría, and C Rivas. (6/6) (AC) SUMO and cytoplasmic RNA viruses: from enemies to best friends. In: R Barrio, J Sutherland, M Rodríguez (eds) Proteostasis and Disease. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2020, vol 1233. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38266-7_11, Online ISBN: 978-3-030-38266-7
  • S Vidal, AE Motiam, R Seoane, et al, C Rivas (15/15) (AC). Regulation of the Ebola Virus VP24 protein by SUMO. Journal of Virology. 2019, 94(1):e01687-19 doi:10.1128/JVI.01687-19
  • AE Motiam, S Vidal, CF de la Cruz-Herrera, et al, C Rivas (14/14) (AC). Interplay between SUMOylation and NEDDylation regulates RPL11 localization and function The Faseb Journal, 2018, 33: 643-651. doi: 10.1096/fj.201800341RR