E035 – Xenética de Tumores Gastrointestinais

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O grupo de Xenética de Tumores Gastrointestinais estuda a susceptibilidade hereditaria a desenvolver cancro colorrectal e outros tumores gastrointestinais.
Por unha parte, identificando novos xenes candidatos en doentes enriquecidos xenéticamente por diagnóstico temperá da enfermidade. Por outra, desenvolvendo novas estratexias que melloren o diagnóstico xenético dos síndromes hereditarios de tumores gastrointestinais; en concreto, na interpretación e clasificación de variantes xenéticas e en coñecer o papel de novos xenes na susceptibilidade hereditaria.
O seu obxectivo a medio/largo plazo é que estes resultados, unha vez validados, teñan unha aplicación directa na práctica asistencial ó mellorar o diagnóstico xenético dos Tumores Hereditarios Gastrointestinais. Este coñecemento vai a permitir que os pacientes e os seus familiares en risco se beneficien de medidas personalizadas para a prevención, diagnóstico e tratamento do cancro.

Liñas de investigación

  • Aproximacións ómicas para a identificación de novos xenes candidatos de susceptibilidade ó cancro colorrectal de aparición temperá e a poliposes colónicas non filiadas. Integración de datos xenéticos xerminais e tumorais
  • Caracterización molecular de fenotipos intermedios entre o Síndrome de Lynch e o Síndrome de Deficiencia Constitucional de Reparación de Erros de Apareamento (CMMRD): Establecer correlacións fenotipo-xenotipo. Consorcio europeo C4CMMRD
  • Mellorar os métodos e estratexias de análises molecular no diagnóstico xenético de Síndromes hereditarios de Cancro Gastrointestinal: identificación, interpretación e clasificación de variantes xenéticas obtidas por NGS; estudar o papel de xenes tradicionalmente asociados a outros síndromes de cancro hereditario na etioloxía del cancro colorrectal hereditario; implementar novas estratexias para mellorar a identificación do síndrome CMMRD
  • Caracterización molecular do Síndrome de Lynch-like: Integración de datos ómicos xerminais e tumorais para a identificación de novos xenes candidatos

 

Equipo investigador

Líder
Ruiz Ponte, Clara

Predoutorais
López Novo, Anael

Persoal técnico de apoio
Giménez Mosquera, María Begoña
González Bouzón, Rocío

 

 

Persoal colaborador externo
Dacal Rivas, Andrés