E038 – Patoloxía Musculoesquelética

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O obxectivo das diferentes liñas de investigación do Grupo de Patoloxía Musculoesquelética son as enfermidades que afectan ó aparato locomotor de maneira máis prevalente. Entre estas patoloxías cabe destacar a artrose, a osteoporose, a osificación heterotópica, a espondilite anquilosante, a gota, etc.
Facemos unha investigación orientada ó paciente.

Liñas de investigación

As liñas do laboratorio pódense agrupar en 5 grandes áreas de coñecemento:

 • Novas abordaxes farmacolóxicas para a artrose e outras enfermidades inflamatorias reumáticas.
 • Estudo e modulación farmacolóxica do metabolismo óseo.
 • Busca de biomarcadores proteicos e celulares para a caracterización e diagnóstico da osificación heterotópica.
 • Dopaxe farmacolóxico de implantes para a abordaxe quirúrxica de patoloxías como a artrose.
 • Estudo de factores ambientais, iatroxénicos ou metabólicos prexudiciais para o sistema musculoesquelético.

 

Equipo investigador
Líder
Gómez Bahamonde, Rodolfo

 

Investigador (establecido ou asociado)
Jorge Barreiro, Francisco Javier
Jorge Mora, Alberto Agustín
Núñez González, Cristina

Posdoutorais
Alonso Pérez, Ana
Amhaz Escanlar, Samer
Chantada Vázquez, María del Pilar
Franco Trepat, Eloi
Jorge Mora, María Teresa
Lois Iglesias, Ana Josefina
Martínez Seijas, Pedro
Misa Agostiño, María José
Piñeiro Ramil, María

Predoutorais
Crespo Golmar, Antía
Fernández Fernández, David
Guillán Fresco, María
López Fagúndez, Miriam
Pazos Pérez, Andrés
Suárez Rodríguez, Ana

 

Persoal técnico de apoio
Bravo López, Susana Belén
López López, Verónica
Pena Pena, Carmen

Proxectos

Publicacións
 • Eloi Franco-Trepat, Ana Alonso-Pérez, María Guillán-Fresco, Alberto Jorge-Mora, Antia Crespo-Golmar, Miriam López-Fagúndez, Andrés Pazos-Pérez, Oreste Gualillo, Susana Belén Bravo, Rodolfo Gómez Bahamonde. Amitriptyline blocks innate immune responses mediated by toll-like receptor 4 and IL-1 receptor: Preclinical and clinical evidence in osteoarthritis and gout. Br J Pharmacol. 2022;179:270–286. doi: 10.1111/bph.15707 
 • María Guillán-Fresco, Eloi Franco-Trepat, Ana Alonso-Pérez, Alberto Jorge-Mora, Miriam López-Fagúndez, Andrés Pazos-Pérez, Oreste Gualillo and Rodolfo Gómez. Caffeine, a Risk Factor for Osteoarthritis and Longitudinal Bone Growth Inhibition. J. Clin. Med. 2020, 9(4), 1163. doi: 10.3390/jcm9041163 
 • Eloi Franco-Trepat, María Guillán-Fresco, Ana Alonso-Pérez, Alberto Jorge-Mora, Vera Francisco, Oreste Gualillo and Rodolfo Gómez. Visfatin Connection: Present and Future in Osteoarthritis and Osteoporosis. J. Clin. Med. 2019, 8(8), 1178; doi: 10.3390/jcm8081178 
 • Eloi Franco-Trepat, Ana Alonso-Pérez, María Guillán-Fresco, Alberto Jorge-Mora, Oreste Gualillo, Juan J. Gómez-Reino & Rodolfo Gómez Bahamonde  Visfatin as a therapeutic target for rheumatoid arthritis, Expert Opinion on Therapeutic Targets, 2019, 23:7, 607-618, doi: 10.1080/14728222.2019.1617274
 • Alberto Jorge-Mora, Samer Amhaz-Escanlar, Sabela Fernández-Pose, Cristina Lope-del-Teso, Jesús Pino-Mínguez, José Ramón Caeiro-Rey, Juan Pretell-Mazzini, Rodolfo Gómez. Early outcomes of locked noncemented stems for the management of proximal humeral fractures: a comparative study. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 2019, 28:1, 48 – 55. doi: 10.1016/j.jse.2018.05.036
 • Alberto Jorge-Mora, Naroa Imaz, Eva Garcia-Lecina, Gerard M. O’Connor, Rodolfo Gómez-Vaamonde, Ana Alonso-Pérez, Eloi Franco-Trepat, Carlota García-Santiago, Jesús Pino-Minguez, Daniel Nieto. In vitro response of bone marrow mesenchymal stem cells (hBMSCs) on laser-induced periodic surface structures for hard tissue replacement: Comparison between tantalum and titanium. Optics and Lasers in Engineering, 2018, 111, 34-41. doi: 10.1016/j.optlaseng.2018.07.008
 • Alonso-Pérez A, Franco-Trepat E, Guillán-Fresco M, Jorge-Mora A, López V, Pino J, Gualillo O and Gómez R. Role of Toll-Like Receptor 4 on Osteoblast Metabolism and Function. Front. Physiol., 2018, 9:504. doi: 10.3389/fphys.2018.00504
Web do grupo