E048 – Gastroenteroloxía Molecular e Celular

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O noso grupo de investigación céntrase no estudo de novos mecanismos implicados no desenvolvemento de enfermidades crónicas que afectan ó tracto dixestivo. En particular, temos gran interese na busca de novas dianas terapéuticas para a enfermidade inflamatoria intestinal.

Liñas de investigación

  • Caracterización e validación de biomarcadores para a resposta a tratamentos con biolóxicos en doentes con enfermidade inflamatoria intestinal.
  • Estudo dos mecanismos de resolución da inflamación.

 

Equipo investigador
Líder
Conde Aranda, Javier
Predoctorales
Arosa García, Laura
Camba Gómez, Miguel
Proxectos

Publicacións
  • Miguel Camba-Gómez, Laura Arosa, Oreste Gualillo, Javier Conde-Aranda. Chemokines and chemokine receptors in inflammatory bowel disease: recent findings and future perspectives. Drug Discovery Today. 2021 Dec 9:S1359-6446(21)00538-9.  doi: 10.1016/j.drudis.2021.12.004
  • Javier Conde, et al. Titanium dioxide exacerbates experimental colitis in mice lacking the IBD risk gene Ptpn2 in myeloid cells. International Journal of Molecular Sciences.2021 Jan 14;22(2):772. doi: 10.3390/ijms22020772
  • Miguel Camba-Gómez, Oreste Gualillo, Javier Conde-Aranda. New perspectives in the study of intestinal inflammation: Focus on the resolution of inflammation. Int J Mol Sci. 2021, 22(5), 2605. doi: 10.3390/ijms22052605