E054 – Epitranscriptómica e envellecemento

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O noso grupo de investigación está centrado en identificar novos mecanismos moleculares involucrados en definir a identidade celular, tanto en modelos fisiolóxicos como patolóxicos. En particular, estamos interesados en estudar o papel das modificacións de ARN (Epitranscriptómicas) e a súa interrelación coas modificacións na cromatina (Epigenéticas) na bioloxía de células pluripotentes, durante o envellecemento e o rexuvenecemento celular.

Liñas de investigación

 • Mecanismos epixenéticos e epitranscriptómicos involucrados no envellecemento e enfermidades asociadas.
 • Impacto da modificación hm5C en el ARN no envellecemento celular en contexto de obesidade.
 • Función de TET2 en ARN en envellecemento e rexuvenecemento celular.
Equipo investigador
Líder
Guallar Artal, Diana 
Predoutorais
Cortés Coego, Alba
de la Parte Rodríguez, Cristina
Martins Moreira, Tiago Manuel
Proxectos

Publicacións
 • Covelo-Molares H, Souto Y, Fidalgo M, Guallar D. A Simple, Rapid, and Cost-Effective Method for Loss-of-Function Assays in Pluripotent Cells. Methods Mol Biol. 2021 Oct 6. doi: 10.1007/7651_2021_434.
 • Wang J, Yu H, Ma Q, Zeng P, Wu D, Hou Y, Liu X, Jia L, Sun J, Chen Y, Guallar D, Fidalgo M, Chen J, Yu Y, Jiang S, Li F, Zhao C, Huang X, Wang J, Li C, Sun Y, Zeng X, Zhang W, Miao Y, Ding J. Phase separation of OCT4 controls TAD reorganization to promote cell fate transitions. Cell Stem Cell. 2021 Oct 7;28(10):1868-1883.e11. doi: 10.1016/j.stem.2021.04.023. Epub 2021 May 25.
 • Garcia-Outeiral V, De La Parte C, Fidalgo M, Guallar D. The Complexity of TET2 Functions in Pluripotency and Development. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2021 Jan 18. doi:10.3389/fcell.2020.630754.
 • Lan J, Rajan N, Bizet M, Penning A, Singh NK, Guallar D, Calonne E, Li Greci A, Bonvin E, Deplus R, Hsu PJ, Nachtergaele S, Ma C, Song R, Fuentes-Iglesias A, Hassabi B, Putmans P, Mies F, Menschaert G, Wong JJL, Wang J, Fidalgo M, Yuan B, Fuks F. Functional role of Tet-mediated RNA hydroxymethylcytosine in mouse ES cells and during differentiation. Nature Communications 2020 Oct 2;11(1):4956. doi: 10.1038/s41467-020-18729-6.
 • Fuentes-Iglesias A, Garcia-Outeiral V, Pardavila JA, Wang J*, Fidalgo M*, Guallar D*. An Optimized Immunoprecipitation Protocol for Assessing Protein-RNA Interactions In Vitro. STAR Protocols 2020 Sep 18;1(2):100093. doi: 10.1016/j.xpro.2020.100093. (*Co-corresponding authors)
 • Guallar D*,#, Fuentes-Iglesias A#, Souto Y, Ameneiro C, Freire-Agulleiro O, Pardavila JA, Escudero A, Garcia-Outeiral V, Moreira T, Saenz C, Xiong H, Liu D, Xiao S, Hou Y, Wu K, Torrecilla D, Hartner JC, Blanco MG, Lee LJ, López M, Walkley CR, Wang J*, Fidalgo M*. ADAR1-Dependent RNA Editing Promotes MET and iPSC Reprogramming by Alleviating ER Stress. Cell Stem Cell. 2020 Aug 6;27(2):300-314.e11. doi: 10.1016/j.stem.2020.04.016. (#Co-first, *Co-corresponding author).
 • Ameneiro C, Moreira T, Fuentes-Iglesias A, Coego A, Garcia-Outeiral V, Escudero A, Torrecilla D, Mulero-Navarro S, Carvajal-Gonzalez JM, Guallar D*, Fidalgo M*. BMAL1 coordinates energy metabolism and differentiation of pluripotent stem cells. Life Science Alliance. 2020 Apr 13;3(5):e201900534. doi: 10.26508/lsa.201900534.*Co-corresponding authors.
 • Folgueira C, Beiroa D, Porteiro B, Duquenne M, Puighermanal E, Fondevila MF, Barja-Fernández S, Gallego R, Hernández-Bautista R, Castelao C, Senra A, Seoane P, Gómez N, Aguiar P, Guallar D, Fidalgo M, Romero-Pico A, Adan R, Blouet C, Labandeira-García JL, Jeanrenaud F, Kallo I, Liposits Z, Salvador J, Prevot V, Dieguez C, Lopez M, Valjent E, Frühbeck G, Seoane LM, Nogueiras R. Hypothalamic dopamine signaling regulates brown fat thermogenesis. Nature Metabolism. 2019 Aug;1(8):811-829. doi: 10.1038/s42255-019-0099-7.
Web do grupo

https://www.usc.es/cimus/es/investigacion/grupos-de-investigacion/epitranscriptomics-ageing

Palabras clave

Modificaciones ARN, epitranscriptómica, células madre, envejecimiento, epigenética, retrovirus endógenos