HRS4R

Human Resources Excellence in Research

FIDIS está revisando as súas políticas e prácticas de xestión e promoción da carreira investigadora para optar á acreditación europea Human Resources Excellence in Research (HRS4R).

Este sllo recoñece ás instituciones que velan pola mellora das condicións laborais do seu persoal investigador en términos de selección, contratación e desenvolvemento profesional, entre outros aspectos, dacordo aos principios da Carta Europea do Investigador e do Código de Conduta para a Contratación de Investigadores.

A HRS4R é unha ferramenta destinada a axudar ás organizacións a mellorar a eficiencia, a eficacia e o impacto das accións que se deben levar a cabo para ofrecer un entorno atractivo e de apoio que permitirá atraer e manter ao mellor talento investigador.

Algúns centros de investigación de recoñecido prestixio contan xa con esta acreditación. FIDIS xa se ten adherido adherido ao Charter&Code e notificou o seu compromiso a la Comisión Europea. Actualmente atópase en pleno proceso de implementación mediante a elaboración do Gap Analysis e do Plan de Acción co obxectivo de entregalos para a súa avaliación antes de finalizar o ano 2019.