C015 – Neurobioloxía do Sistema Visual

C015 – Neurobioloxía do Sistema Visual

ÁREA: NEUROCIENCIAS Obxectivos O noso grupo trata de vincular ciencias básicas e clínicas relacionadas coa Oftalmoloxía e as Ciencias da Visión para desenvolver estratexias para a detección precoz de enfermidades que ameazan a visión, identificación de biomarcadores e...
C004 – Neurobioloxía

C004 – Neurobioloxía

ÁREA: NEUROCIENCIAS Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos O noso obxectivo eé o estudo dos mecanismos subxacentes aá integración sensoriomotora dolorosa a nivel da formación reticular bulbar. Para iso, partimos da hipótese de que as células específicamente...
AC22 – Trastornos do movemento

AC22 – Trastornos do movemento

ÁREA: NEUROCIENCIAS Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos 1.- Describir as dianas terapéuticas ideais no tratamento da enfermidade de Parkinson.2.- Describir a resposta e evolución de pacientes tratados con HIFU.3.- Desenvolver pautas terapéuticas en...
AC03 – Enfermo Crítico

AC03 – Enfermo Crítico

ÁREA: NEUROCIENCIAS Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos O noso grupo de investigación no Paciente Crítico desenvolve varias liñas de traballo: Investigación en sepse: identificación de factores de risco tanto clínicos como xenéticos para o desenvolvemento...
C004 – Neurobioloxía

E053- Bioloxía circadiana e glial (GLIATIME)

ÁREA: NEUROCIENCIAS Equipo investigador LíderBarca Mayo, Olga   PredoutoraisLuengo Mateos, MaríaSouto Becerra, Yara Web do grupo https://www.usc.es/cimus/gl/investigacion/grupos-de-investigacion/circadian-and-glial-biology Investigadora líder Olga Barca Mayo Olga...