XESTIÓN

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

Xestión económica

Contacto
Lorena Veiga
+34 981 951 448 (ext. 251 448)
lorena.veiga.santamarina@sergas.es

 

Andrea Malvaso
+34 981 950 278 (ext. 250278)
andrea.ines.malvaso.vazquez@sergas.es
y/o para envío de facturas en gestioneconomica.fidis@sergas.es

 

Tania González
+34 981 955 344 (ext. 255 344)
tania.gonzalez.fernandez@sergas.es

 

Vanesa García
+34 981 955 361 (ext. 255361)
vanesa.garcia.millan@sergas.es

 

Yésika Torrado
+34 981 955 674 (ext. 255 674)
yesika.torrado.marino@sergas.es

 

Teresa Brañas (Oficina de Lugo)
+34 982 296 499 (ext. 536 499)
gestionlugo.fidis@sergas.es

O foco da nosa labor de Xestión Especializada consiste en optimizar os recursos de investigación obtidos polos grupos de investigación que se integran no IDIS, tanto se eses recursos proveñen da captación competitiva como da non competitiva.

O departamento de xestión económica do IDIS, ademais da xestión contable e fiscal propia dunha organización como a nosa, realiza as seguintes xestións:

Apoio ao investigador

  • Seguimento e xustificación de subvencións en colaboración co Departamento de Proxectos.
  • Seguimento económico de actividades de investigación.
  • Tramitación de gastos e ingresos.
  • Información económica das actividades.

Servizos a empresas

  • Contratación administrativa.
  • Xestión de contratos, convenios, doazóns, etc.
  • Xestión de facturas de gasto/ingreso.
  • Contacto con institucións financeiras para a xestión de tesourería.
  • Tramitación de doazóns.

Contacta con nós

¿Queres máis información? Non dubides en contactarnos a través do noso formulario