AC19 – Anxioloxía e Cirurxía Vascular (VARGROS)

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Realizamos estudos experimentais e ensaios clínicos en relación con temas da nosa especialidade.

Liñas de investigación

 • Ensaios clínicos con próteses endovasculares e novos sistemas de trombectomía mecánica.
 • Ensaios clínicos de anxioxénese e/ou terapia celular.
 • Estudos experimentais para demostrar a utilidade do PET/SPECT na isquemia de membros inferiores ou a infección de prósteses vasculares
 • Desenvolvemento da impresión 3D e da simulación para entrenamento de cirurxáns vasculares.
 • Bioimpresión 3D para desenvolvemento de pósitos intelixentes
 • Nanotecnoloxía aplicada ó desenvolvemento de stents intelixentes.

 

Equipo investigador

Líder

Diego Caicedo Valdés

Investigador (establecido o asociado)

NIlo Mosquera Arochena

Postdoctorales

Eva María Allo Iglesias

Nancy Marisela Coraizaca Chicaiza

Patricia González Martínez

Fátima Mato García

Alba Méndez Fernández

Verónica Mesías Hombre

José Armando Rodriguez Cheda

Cristina Serrallé Mallo

Isabel Serramito Veiga

Oskarina Lourdes Silva González

María Elena Torres Fernández de Sanmamed

Virginia Varela Riva

Patricia Vázquez Río

Javier Villaverde Rodríguez

Eva María Zas Rouco

Proxectos

Publicacións
 • Diego Caicedo, Sihara Pérez, Clara V. Álvarez, Jesús Devesa. Genetics of vascular inflammation in lower limb ischemia: The TNF-α hypothesis in peripheral arterial disease. Biomedicines. preprints.org/manuscript/202112.0041.
 • Caicedo, D., Pérez Romero, S., Álvarez Villamarín, C.V.,Devesa Múgica, J. TNF-α mediates inflammation and damage in patients with chronic limb-threatening ischemia: Molecular insights from the GHAS trial. EJVES Vascular Forum. Accepted. Awaiting publication.
 • Caicedo, D., Devesa, P., Alvarez, C., Devesa, J. Why Should Growth Hormone (GH) Be Considered a Promising Therapeutic Agent for Arteriogenesis? Insights from the GHAS Trial. Cells. 2020. 9(4): 807. doi: 10.3390/cells9040807
 • Caicedo D, Karkos CD, Moy Petersen JC, Fernandez JR, Gonzalez RF. Emergency Endovascular Management of a Symptomatic Pseudoaneurysm of the Left Subclavian Artery Ostium Using a Combination of an Abdominal Aortic Stent-Graft Extension Cuff and a Periscope Stent Graft. Ann Vasc Surg. 2019 Feb;55:307.e13-307.e17. doi: 10.1016/j.avsg.2018.06.033
 • Diego Caicedo Valdés, Pablo Devesa Peleteiro, Amalia Pazos González, Laura Romero Vázquez, Manuel Martínez Pérez, Victor M. Arce Vázquez, Jesús Devesa Múgica. Evaluation of reperfusion after therapeutic angiogenesis with photoplethysmography in a murine model of lower limb ischemia. Angiology. 2019. 71(4) :127-134.
 • Devesa J, Caicedo D. The Role of Growth Hormone on Ovarian Functioning and Ovarian Angiogenesis. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Jul 16;10:450.