C016 – Cardioloxía

Obxectivos e liñas de investigación

Objetivos

O grupo de investigación cardioCHUS constitúese no ano 2000 ó amparo do Servizo de Cardioloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, coa misión de contribuir a mellorar a saúde cardiovascular da poboación. Para iso o grupo cardioCHUS desenvolve unha intensa labor investigadora, clínica e traslacional, cuxo obxectivo de implementar novas estratexias de prevención, diagnósticas e terapéuticas que melloren a calidade asistencial e o pronóstico do paciente cardiovascular. Actualmente o grupo cardioCHUS está acreditado como un dos Grupos de Referencia Competitiva da Axencia Galega de Innovación e está valorado como un dos 10 mellores grupos de investigación cardiovascular en España dende a constitución da Área Cardiovascular do Centro de Investigación Biomédica en Rede, CIBERCV-ISCIII no ano 2017.

Liñas de investigación

 • Identificación de novos biomarcadores diagnósticos/pronósticos e novas dianas terapéuticas asociados a:
  – Fisiopatoloxía da insuficiencia cardíaca (IC) con fracción de exección preservada (HFpEF). REDINSCORIII
  – Fibrilación Auricular “de novo” en pacientes con IC: incidencia; predictores e relevancia. Estudio FAISCA
  – Pacientes con IC sometidos a terapia de resincronización cardíaca (CRT)
  – Síndrome de Brugada
  – Amiloidose cardíaca
 • Monitorización de la función cardíaca durante el tratamiento con agentes cardiotóxicos en la terapia antineoplásica e identificación de estrategias de cardioprotección, tratamiento con espironolactona y b-bloqueantes
 • Ensayos Clínicos con fármacos en investigación, nuevas indicaciones en fármacos aprobados y productos sanitarios, así como estudios comparativos sobre intervenciones sanitarias.
 • Ensayos con las terapias innovadoras (anticuerpos monoclonales, iRNA, oligonucleótidos antisentido, etc)
 • Avaliación do impacto clínico e a calidade asistencial de novos modelos de xestión da atención ó paciente a través da inclusión de consultas electrónicas (e-consulta) nos programas de atención ambulatoria
 • Equipo investigador
  Líder
  José Ramón González Juanatey

   

  Investigador (establecido ou asociado)
  Agra Bermejo, Rosa
  Álvarez Castro, Ezequiel
  Cid Álvarez, Belén
  Fernández López, Jesús Alberto
  García Acuña, José María
  García Campos, Ana
  García Castelo, Alberto
  Gómez Otero, María Inés
  Lage Fernández, Ricardo
  López Otero, Diego
  Martínez Monzonís, Amparo
  Martínez Sande, José Luis
  Mazón Ramos, Pilar
  Moscoso Galán, Isabel
  Moure González, María
  Neiro Rey, Carmen
  Pedreira Pérez, Milagros
  Peña Gil, Carlos
  Rigueiro Veloso, Pedro
  Sanmartín Pena, Juan Carlos
  Seoane Blanco, Ana María
  Sestayo Fernández, Manuela
  Trillo Nouche, Ramiro
  Varela Román, Alfonso
  Virgos Lamela, Alejandro

  Posdoutorais
  Álvarez Álvarez, Belén
  Cacho Antonio, Carla Eugenia
  Cebro Márquez, María
  García Vega, David
  González Melchor, Laila
  González Salvado, Violeta
  López Dequidt, Iria Alejandra
  López Pais, Javier

   

  Predoutorais
  Cardeso Paredes, Begoña
  Díaz Balboa, Estíbaliz
  Irazusta Olloquiegui, Xabier
  Serrano Cruz, Valentina
  Vilar Sánchez, Marta

  Persoal técnico de apoio
  Garrido Ceacero, Raquel
  González Maestro, Adrián
  Henríquez Jurado, Juan Manuel
  Paz Couce, Adrián
  Pereiro Montes, Diana
  Soler Martín, Rita
  Trillo Domínguez, Marta

  Proxectos

  Publicacións
  • Rey-Aldana D, Cinza-Sanjurjo S, Portela-Romero M, López-Barreiro JL, Garcia-Castelo A, Pazos-Mareque JM, Mazón-Ramos P, González-Juanatey JR. Universal electronic consultation (econsultation) program of a cardiology service. Long-term results. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2022 Feb;75(2):159-165. doi: 10.1016/j.rec.2020.11.017. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33579644.
  • Virgós Lamela A, González-Juanatey JR. Clinical management in cardiology. Extended hospitalization. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2022 Jan 17:S1885-5857(21)00384-4. doi: 10.1016/j.rec.2021.12.007. PMID: 35058222.
  • Agra-Bermejo RM, Cacho-Antonio C, Gonzalez-Babarro E, Rozados-Luis A, Couselo-Seijas M, Gómez-Otero I, Varela-Román A, López-Canoa JN, Gómez-Rodríguez I, Pata M, Eiras S, González- Juanatey JR. A New Biomarker Tool for Risk Stratification in “de novo” Acute Heart Failure (OROME). Front Physiol. 2022 Jan 13;12:736245. doi: 10.3389/fphys.2021.736245. PMID: 35095543; PMCID: PMC8793744.
  • Moscoso I, Cebro-Márquez M, Martínez-Gómez Á, Abou-Jokh C, Martínez-Monzonís MA, Martínez-Sande JL, González-Melchor L, García-Seara J, Fernández-López XA, Moraña-Fernández S, González-Juanatey JR, Rodríguez-Mañero M, Lage R. Circulating miR-499a and miR-125b as Potential Predictors of Left Ventricular Ejection Fraction Improvement after Cardiac Resynchronization Therapy. Cells. 2022 Jan 13;11(2):271. doi: 10.3390/cells11020271. PMID: 35053387; PMCID: PMC8773679.
  • Rey-Aldana D, Mazón-Ramos P, Portela-Romero M, Cinza-Sanjurjo S, Alvarez-Alvarez B, Agra-Bermejo R, Rigueiro-Veloso P, Espasandín-Domínguez J, Gude-Sampedro F, González-Juanatey JR. Longer-Term Results of a Universal Electronic Consultation Program at the Cardiology Department of a Galician Healthcare Area. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2022 Jan;15(1):e008130. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.121.008130. Epub 2022 Jan 18. PMID: 35041483.
  • Cinza Sanjurjo S, Mazón Ramos P, Iglesias Álvarez D, Rey Aldana D, Portela Romero M, González-Juanatey JR. Longer-term results of the cardiology e-consult program in patients with heart failure. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2022 Jan;75(1):93-95. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2021.07.013. Epub 2021 Aug 24. PMID: 34446388.
  • Cordero A, Fernández Del Olmo MR, Cortez Quiroga GA, Romero-Menor C, Fácila L, Seijas-Amigo J, Fornovi A, Murillo JR, Rodríguez-Mañero M, Bello Mora MC, Valle A, Sandin M, Pamias RF, Bañeras J, García PB, Clemente Lorenzo MM, Sánchez-Alvarez S, López-Rodríguez L, González-Juanatey JR. Sex differences in lowdensity lipoprotein cholesterol reduction with PCSK9 inhibitors in real world patients: the LIPID-REAL Registry. J Cardiovasc Pharmacol. 2021 Dec 27. doi: 10.1097/FJC.0000000000001205. Epub ahead of print. PMID: 34983910.
  • González Ferrero T, Álvarez Álvarez B, Cordero A, Martinón Martínez J, Cacho Antonio C, Sestayo-Fernández M, Bouzas-Cruz N, Antúnez Muiños P, Casas CAJ, Otero García Ó, Arias FG, Pérez
   Dominguez M, Torrelles Fortuny A, Iglesias Álvarez D, Agra Bermejo R, Rigueiro Veloso P, Cid Alvarez B, García Acuña JM, Zuazola P, Escribano D, Lage R, Gude Sampedro F, González Juanatey JR. Early angiography in elderly patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome: The cardio CHUS-HUSJ registry. Int J Cardiol. 2021 Dec 21:S0167-5273(21)02031-3. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.12.028. PMID: 34942303.