C032 – Imaxe Molecular

ÁREA: ONCOLOXÍA

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Desenvolvemento de novos biomarcadores de imaxe molecular para diagnóstico e tratamento.

Liñas de investigación

  • Novos biomarcadores de imaxe PET para diagnóstico precoz de enfermidades neurodexenerativas
  • Novos biomarcadores de imaxe PET para seguimento e persoalización de tratamentos oncolóxicos
Equipo investigador
Líder
Aguiar Fernández, Pablo

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Aguiar Fernández, Pablo
Alonso Moral, José María
Bugarín Diz, Alberto José
Gómez Lado, Noemí
Gómez Rodríguez, Faustino
González Castaño, Diego
Mucientes Molina, Manuel

 

 

 

Postdoctorales
Abou-Jokh Casas, Estephany
Acuña Pérez, María Isabel
Cortés Hernández, Julia
Díaz Platas, Lucía María
García Varela, Lara
Mallón Araujo, María del Carmen
Medín Aguerre, Santiago
Pombar Cameán, Miguel
Silva Rodríguez, Jesús

Predoutorais
García Otero, Xurxo
Gómez Fernández, Nicolás
Lado Cacheiro, Lucía
López González, Francisco Javier
Piñeiro Fiel, Manuel

Persoal colaborador externo
Muñoz González, María

Proxectos

Publicacións
  • Manuel Piñeiro-Fiel, Alexis Moscoso, Lucía Lado-Cacheiro, María Pombo-Pasín, David Rey-Bretal, Noemí Gómez-Lado, Cristina Mondelo-García, Jesús Silva-Rodríguez, Virginia Pubul, Manuel Sánchez, Álvaro Ruibal & Pablo Aguiar. Is FDG-PET texture analysis related to intratumor biological heterogeneity in lung cancer? Eur Radiol 31,4156–4165 (2021). doi: 10.1007/s00330-020-07507-z
  • Moscoso A, Silva-Rodríguez J, Aldrey JM, Cortés J, Pías-Peleteiro JM, Ruibal Á, Aguiar P; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. 18F-florbetapir PET as a marker of myelin integrity across the Alzheimer’s disease spectrum. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Sep 28. doi: 10.1007/s00259-021-05493-y
  • José Paredes-Pacheco, Francisco Javier López-González, Jesús Silva-Rodríguez, Nikos Efthimiou, Aida Niñerola-Baizán, Álvaro Ruibal, Núria Roé-Vellvé, Pablo Aguiar. SimPET—An open online platform for the Monte Carlo simulation of realistic brain PET data. Validation for 18F-FDG scans. Med. Phys., 2021, 48: 2482-2493. doi: 10.1002/mp.14838
  • David Rey-Bretal, Alexis Moscoso, Noemí Gómez-Lado, Anxo Fernández-Ferreiro, Jesús Silva-Rodríguez, Álvaro Ruibal & Pablo Aguiar. Feasibility of Longitudinal Brain PET with Real-Time Arterial Input Function in Rats. Mol Imaging Biol 23,350–360 (2021). doi: 10.1007/s11307-020-01556-y
  • Francisco J. López-González, Jesús Silva-Rodríguez, José Paredes-Pacheco, Aida Niñerola-Baizán, Nikos Efthimiou, Carmen Martín-Martín, Alexis Moscoso, Álvaro Ruibal, Núria Roé-Vellvé, Pablo Aguiar. Intensity normalization methods in brain FDG-PET quantification. NeuroImage, 2020,  222, 117229. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117229
  • Noemí Gómez-Lado, Esteban López-Arias, Ramón Iglesias-Rey, Lucía Díaz-Platas, Santiago Medín-Aguerre, Anxo Fernández-Ferreiro, Adrián Posado-Fernández, Lara García-Varela, Manuel Rodríguez-Pérez, Francisco Campos, Pablo Del Pino, Álvaro Ruibal, Juan Pardo-Montero, José Castillo, Pablo Aguiar and Tomás Sobrino. [18F]-FMISO PET/MRI Imaging Shows Ischemic Tissue around Hematoma in Intracerebral Hemorrhage. Mol. Pharmaceutics 2020, 17, 12, 4667–4675. doi/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00932