E009 – Cardioloxía Celular e Molecular

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

1.- Contribuír ó desenvolvemento de futuras terapias “de precisión” para a insuficiencia cardíaca mediante o estudo das aalteracións fisiopatolóxicas concretas que caracterizan ós distintos fenotipos de pacientes con esta patoloxía. A insuficiencia cardíaca representa un importante problema socio-sanitario pola súa alta prevalencia, altas taxas de hospitalización e mortalidade e importantes custos sanitarios. Comprende un grupo heteroxéneo de síndromes con complexos e aínda non totalmente coñecidos mecanismos fisiopatolóxicos, e diferente presentación clínica e resposta ó tratamento. Os obxectivos concretos do noso traballo iinclúen a análise dos perfís metabólicos do tecido cardíaco de pacientes con distintos fenotipos de insuficiencia cardíaca, a identificación de novos mediadores fisiopatolóxicos metabólicos e inflamatorios en ditos pacientes, e o estudo in vivo e in vitro das alteracións das vías metabólicas que caracterizan ós distintos fenotipos desta enfermidade, con fin de axudar a identificar e a validar novas dianas terapéuticas máis específicas e adaptadas.
2.-Investigar novos efectos a nivel cardiomiocitario e cardiometabólico dos fármacos máis prometedores para o ttratamento da insuficiencia cardíaca na actualidade (inhibidores dos co-transportadores de sodio-glucosa de tipo 2, estimuladores da guanilato-ciclasa soluble e inhibidores duais do receptor de anxiotensina II e neprilisina).

Liñas de investigación

1.-Estudo da disfunción mitocondrial e das alteracións do metabolismo cardíaco na insuficiencia cardíaca.
2.-Posibles novos efectos do inhibidor de neprilisina e valsartan LCZ696 sobre a regulación da viabilidade e o metabolismo cardiomiocitario.
3.-Análises dos efectos do inhibidor SGLT2 empagliflozina sobre a regulación do metabolismo enerxético en tecido cardíaco, hepático e adiposo visceral.

 

Equipo investigador
Líder
Lago Paz, Francisca

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Durán Muñoz, Darío
García Seara, Francisco Javier

 

Posdouctorais
Aragón Herrera, Alana
Rodríguez Penas, Diego
Román Rego, Ana

 

Predoutorais
Anido Varela, Laura
Moraña Fernández, Sandra
Otero Santiago, Manuel Francisco
Seijas Amigo, Jose
Vázquez Abuín, Xocas

Persoal colaborador externo
Feijóo Bandín, Sandra

Proxectos

Publicacións
  • Aragón-Herrera A, Feijóo-Bandín S, Moraña-Fernández S, Anido-Varela L, Roselló-Lletí E, Portolés M, Tarazón E, Lage R, Moscoso I, Barral L, Bani D, Bigazzi M, Gualillo O, González-Juanatey JR, Lago F. Relaxin has beneficial effects on liver lipidome and metabolic enzymes. FASEB J. 2021 Jul;35(7):e21737. doi: 10.1096/fj.202002620RR. PMID: 34143495.
  • Feijóo-Bandín S, Aragón-Herrera A, Moraña-Fernández S, Anido-Varela L, Tarazón E, Roselló-Lletí E, Portolés M, Moscoso I, Gualillo O, González-Juanatey JR, Lago F. Adipokines and Inflammation: Focus on Cardiovascular Diseases. Int J Mol Sci. 2020 Oct 18;21(20):7711. doi: 10.3390/ijms21207711. PMID: 33081064; PMCID: PMC7589803.
  • Pettinelli N, Rodríguez-Llamazares S, Bouza R, Barral L, Feijoo-Bandín S, Lago F. Carrageenan-based physically crosslinked injectable hydrogel for wound healing and tissue repairing applications. Int J Pharm. 2020 Nov 15;589:119828. doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.119828. Epub 2020 Aug 29. PMID: 32871220.
  • Pettinelli N, Rodríguez-Llamazares S, Farrag Y, Bouza R, Barral L, Feijoo- Bandín S, Lago F. Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) microparticles embedded in κ-carrageenan/locust bean gum hydrogel as a dual drug delivery carrier. Int J Biol Macromol. 2020 Mar 1;146:110-118. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.12.193. Epub 2019 Dec 24. PMID: 31881300.
  • Aragón-Herrera A, Feijóo-Bandín S, Otero Santiago M, Barral L, Campos-Toimil M, Gil-Longo J, Costa Pereira TM, García-Caballero T, Rodríguez-Segade S, Rodríguez J, Tarazón E, Roselló-letí E, Portolés M, Gualillo O, González- Juanatey JR, Lago F. Empagliflozin reduces the levels of CD36 and cardiotoxic lipids while improving autophagy in the hearts of Zucker diabetic fatty rats. Biochem Pharmacol. 2019 Dec;170:113677. doi: 10.1016/j.bcp.2019.113677. Epub 2019 Oct 21. PMID: 31647926.
  • Álvarez-Álvarez L, Barral L, Bouza R, Farrag Y, Otero-Espinar F, Feijóo- Bandín S, Lago F. Hydrocortisone loaded poly-(3-hydroxybutyrate- co-3-hydroxyvalerate) nanoparticles for topical ophthalmic administration: Preparation, characterization and evaluation of ophthalmic toxicity. Int J Pharm. 2019 Sep 10;5683A118519. doi: 10.1016/j.ijpharm.2019.118519. Epub 2019 Jul 13. PMID: 31310791.
  • Aragón-Herrera A, Feijóo-Bandín S, Abella V, Álvarez L, Roselló-Lletí E, Portolés M, Tarazón E, Bigazzi M, Bani D, Gualillo O, González-Juanatey JR, Lago F. Serelaxin (recombinant human relaxin-2) treatment affects the endogenous synthesis of long chain poly-unsaturated fatty acids and induces substantial alterations of lipidome and metabolome profiles in rat cardiac tissue. Pharmacol Res. 2019 Jun;144:51-65. doi: 10.1016/j.phrs.2019.04.009. Epub 2019 Apr 5. PMID: 30954631.
  • Pettinelli N, Rodríguez-Llamazares S, Abella V, Barral L, Bouza R, Farrag Y, Lago F. Entrapment of chitosan, pectin or κ-carrageenan within methacrylate based hydrogels: Effect on swelling and mechanical properties. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2019 Mar;96:583-590. doi: 10.1016/j.msec.2018.11.071. Epub 2018 Nov 29. PMID: 30606569.