E034 – FarmaCHUSLab

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

No campo da investigación clínica e traslacional, os intereses do noso grupo de investigación composto fundamentalmente por membros do Servizo de Farmacia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela con formación investigadora e asistencial oriéntanse nunha serie de aspectos fundamentais:
1.Personalización dos tratamentos farmacolóxicos: contribuír a desvelar as bases de variabilidade na resposta a fármacos e optimizar o resultado das terapias farmacolóxicas.
2. Desenvolvemento e caracterización galénica de medicamentos.

Liñas de investigación

 • Desenvolvemento de fármacos e formulacións personalizadas (Galeno 4.0):  Na actualidade existe un importante número de doentes en situación de baleiro terapéutico, que non dispoñen de tratamentos adaptados a súa enfermidade e/ou condición específica. Neste punto as seccións de galénica do Servizo de Farmacia son as encargadas de dar resposta. A liña “Galeno 4.0” supuxo unha reinvención no desenvolvemento e optimización das formulacións personalizadas adaptadas ó enfermo, sendo na actualidade o grupo, un referente nacional neste campo. Tódolos resultados obtidos nesta liña, tiveron una traslación directa a nosa práctica clínica asistencial.
 • Medicina personalizada farmacocinética: Según o Canadian National Research Council, a Medicina Personalizada supón a adaptación do tratamento médico ás  características individuais de cada paciente. Isto supón a posibilidade de identificar a doentes que difiren na súa susceptibilidade a experimentar unha determinada enfermidade, na bioloxía e/ou o prognóstico de dita enfermedade, así como na resposta ou os efectos adversos que experimentan trala administración dun determinado tratamento. Esta identificación realízase a través da análise e integración de datos xenómicos e técnicas de imaxe molecular con datos clínicos e do contorno do paciente.
 • Investigación clínica independente: Os ensaios clínicos considéranse imprescindibles para avanzar na investigación científica. Grazas a eles poden estar dispoñibles novos medicamentos e tratamentos, pero a súa posta en marcha e a súa execución é custosa por iso, en máis do 70% dos casos soen estar promovidos pola industria. Nos últimos anos a unidade coordinou varios destes ensaios, non obstante, nos últimos anos xurdiu a necesidade de promover a investigación clínica independente, que intentan resolver problemas identificados polos profesionais do sistema Nacional de Saúde que afectan aos seus pacientes. Liderar a innovación na área de elaboración de medicamentos e a aplicación de técnicas de medicina personalizada, inclúe de maneira inherente a avaliación clínica destas intervencións. Actualmente a unidade coordinou a realización de ensaios clínicos promovidos pola industria, e lidera dous ensaios clínicos independentes no campo da infectoloxía.

 

Equipo investigador

Líder
Zarra Ferro, Irene

Membros

Almuíña Varela, Pablo
Bandín Vilar, Enrique José
Bernárdez Ferrán, Beatriz
Busto Iglesias, Manuel
Cañizo Outeiriño, Antonio
Castro Balado, Ana
Cuartero Martínez, Andrea
Durán Piñeiro, Goretti
Fernández Ferreiro, Anxo (coord.)
Fraga Codesido, Jessica
García Quintanilla, Laura
Gil Martínez, María
Giráldez Montero, José María
González Barcia, Miguel

González Berdullas, Patricia
González López, Jaime
Hermelo Vidal, Gonzalo
Mateos Martín, Jesús
Mondelo García, Cristina
Rodríguez Fernández, Carmen Antía
Rodríguez Martínez, Lorena
Tellería Barcia, Olga
Toja Camba, Francisco José
Varela Rey, Iria

Persoal Colaborador Externo
Lamas Díaz, María Jesús

Proxectos

Publicacións
 • Varela Rey I, Bandín Vilar EJ, Cantón Blanco A, Martinon Torres N, Amoedo Fariña B, Gayoso González D, Barrientos Lema I, de Moura Ramos JJ, Zarra Ferro I, González Barcia M, Mondelo García C, Martínez Olmos MÁ, Fernández Ferreiro A. NEmecum: digital tool to help the prescription and dispensation of enteral nutrition and infant nutrition formulas. Development, diffusion and analysis of results and usage data. Nutr Hosp. 2023 Aug 30. doi: 10.20960/nh.04720. Online ahead of print. PMID: 37705457
 • Rodríguez-Martínez L, Castro-Balado A, Hermelo-Vidal G, Bandín-Vilar E, Varela-Rey I, Toja-Camba FJ, Rodríguez-Jato T, Novo-Veleiro I, Varela-García PM, Zarra-Ferro I, González-Barcia M, Mondelo-García C, Mateos J, Fernández-Ferreiro A. Ampicillin Stability in a Portable Elastomeric Infusion Pump: A Step Forward in Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Pharmaceutics. 2023 Aug 8;15(8):2099. doi: 10.3390/pharmaceutics15082099. PMID: 37631313
 • Busto-Iglesias M, Rodríguez-Martínez L, Rodríguez-Fernández CA, González-López J, González-Barcia M, de Domingo B, Rodríguez-Rodríguez L, Fernández-Ferreiro A, Mondelo-García C. Perspectives of Therapeutic Drug Monitoring of Biological Agents in Non-Infectious Uveitis Treatment: A Review. Pharmaceutics. 2023 Feb 25;15(3):766. doi: 10.3390/pharmaceutics15030766. PMID: 36986627
 • Castro-Balado A, Novo-Veleiro I, Vázquez-Agra N, Barbeito-Castiñeiras G, Estany-Gestal A, Trastoy-Pena R, González-Barcia M, Zarra-Ferro I, Del Río-Garma MC, Crespo-Diz C, Delgado-Sánchez O, Otero-Espinar FJ, Mondelo-García C, Pose-Reino A, Fernández-Ferreiro A. Efficacy and Safety of Inhaled Ethanol in Early-Stage SARS-CoV-2 Infection in Older Adults: A Phase II Randomized Clinical Trial. Pharmaceutics. 2023 Feb 16;15(2):667. doi: 10.3390/pharmaceutics15020667. PMID: 36839987
 • Varela-Rey I, de la Iglesia D, San Bruno-Ruz A, Mejuto-Fernández R, Monteserín-Ron L, López-Diaz J, García-Salom P, González-Cantalapiedra A, Manuel Brea J, Piña-Márquez R, Díaz-Tomé V, González-Barcia M, Zarra-Ferro I, Mondelo-García C, Dominguez-Muñoz E, Otero-Espinar F, Fernández-Ferreiro A. Design and biopharmaceutical preclinical characterisation of a new thermosensitive hydrogel for the removal of gastric polyps. Int J Pharm. 2023 Mar 25;635:122706. doi: 10.1016/j.ijpharm.2023.122706. PMID: 36803925
 • Castro-Balado A, Bandín-Vilar E, Cuartero-Martínez A, García-Quintanilla L, Hermelo-Vidal G, García-Otero X, Rodríguez-Martínez L, Mateos J, Hernández-Blanco M, Aguiar P, Zarra-Ferro I, González-Barcia M, Mondelo-García C, Otero-Espinar FJ, Fernández-Ferreiro A. Cysteamine Eye Drops in Hyaluronic Acid Packaged in Innovative Single-Dose Systems: Stability and Ocular Biopermanence. Pharmaceutics. 2022 Oct 15;14(10):2194. doi: 10.3390/pharmaceutics14102194. PMID: 36297629
 • Bandín-Vilar E, García-Quintanilla L, Castro-Balado A, Zarra-Ferro I, González-Barcia M, Campos-Toimil M, Mangas-Sanjuan V, Mondelo-García C, Fernández-Ferreiro A. A Review of Population Pharmacokinetic Analyses of Linezolid. Clin Pharmacokinet. 2022 Jun;61(6):789-817. doi: 10.1007/s40262-022-01125-2. Epub 2022 Jun 14. PMID: 35699914
 • García-Quintanilla L, Rodríguez-Martínez L, Bandín-Vilar E, Gil-Martínez M, González-Barcia M, Mondelo-García C, Fernández-Ferreiro A, Mateos J. Recent Advances in Proteomics-Based Approaches to Studying Age-Related Macular Degeneration: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2022 Nov 25;23(23):14759. doi: 10.3390/ijms232314759. PMID: 36499086