Proteómica

PLATAFORMAS DE APOIO COMÚN
Equipamento

 

Descrición

A plataforma de Proteómica foi creada co obxectivo de potenciar a investigación, dar soporte e ofrecer aos investigadores unha infraestrutura completa no campo da proteómica manexada por persoal altamente especializado.

Está dotada con equipos de última xeración que permiten realizar estudos tanto de caracterización de proteomas completos, como de análise de expresión diferencial. Tendo en conta que a causa da maioría das enfermidades humanas débese á desregulación funcional da interacción entre proteínas, a aplicación clínica máis importante sería a busca e posterior identificación de biomarcadores das distintas patoloxías.

O traballo da Plataforma céntrase na separación, identificación, cuantificación e caracterización de proteínas en sistemas biolóxicos mediante cromatografía líquida multidimensional e análise de proteómica basada en espectrometría de masas. O noso laboratorio está especializado nunha amplia gama de enfoques para respaldar estudos relacionados co proteoma, desde a identificación e cuantificación de proteínas individuais ata a análise complexa de mostras en diferentes sistemas biolóxicos. Ademáis, a plataforma colabora con outros grupos na investigación e busca de deseños experimentais apropiados, axudando na escritura dos paper, análise e validación de resultados, entre outros.

Por outro lado, ademáis da nosa principal liña de traballo como servizo, tamén realizamos a nosa propia investigación, desenvolvendo traballos enfocados na optimización de protocolos, a actualización dos equipos e a introdución de novas técnicas para ofrecer os servizos máis completos e novidosos.

Servizos
 • Determinación De Masas Moleculares (DDM).
 • Identificación de proteínas mediante pegada peptídica (MALDI-TOF).
 • Identificación de misturas de proteínas mediante nanoLC-MALDI-TOF/TOF.
 • Identificación masiva de proteínas por métodos LC-MSMS (métodos DDA usando un equipo Triple TOF).
 • Cromatografía en fase reversa (Nano-HPLC).
 • Separación de proteínas mediante electroforesie monodimensional (SDS-PAGE).
 • Separación de proteínas mediante Electroforese Bidimensional (2-DE).
 • Proteómica Diferencial con marcaxe· 2D-DIGE, ITRAQ, SILAC.
 • Proteómica Diferencial sen marcaxe “label free” SWATH.
 • Modificacións Postraduccionais (PTM) ·fosforilacións, glicosilacións, glicacións…
 • Manexo de distintos programas para a análise de datos: ProteinPilot para a identificación de proteínas; Peak View, Marker View y Skyline para a cuantificación de proteínas…PEAKS para estudo de modificacións posttraduccionais e Secuenciación de Novo.
 • Outros servizos:
  -Escaneado de xeles
  -Preparación de mostras
  -Asesoramento no deseño experimental de análiss proteómicos
  -Análises de datos en bases informáticas
Tarifas
Tarifa Interna IDIS Tarifa Organismos Públicos Tarifa Organismos Privados
Preparación de mostras-precipitación (por mostra) 11,7 € 15,3 € 17,6 €
Preparación-desalado/concentración fase reversa (C18) 12,6 € 16,3 € 18,9 €
Preparación-desalado/concentración centrifugación (CENTRICON) 13,5 € 17,6 € 20,3 €
Preparación-cuantificación proteína (RC-DC) 30,3 € 39,4 € 45,4 €
Depleción 22,1 € 28,8 € 33,2 €
Dixestión solución 22,6 € 29,4 € 33,9 €
Dixestión xel 22,73 € 29,55 € 34,10 €
Determinación de masas moleculares 9,0 € 11,7 € 13,6 €
Identificación por pegada peptídica-ata 10 mostras 19,1 € 24,8 € 28,6 €
Identificación por pegada peptídica-de 11 a 50 mostras 16,9 € 22,0 € 25,4 €
Identificación por pegada peptídica-máis de 51 mostras 16,7 € 21,7 € 25,0 €
Fragmentación MS/MS 2,1 € 2,7 € 3,2 €
Secuenciación de Novo MALDI 71,1 € 92,5 € 106,7 €
Secuenciación de Novo Triple TOF 146,8 € 190,9 € 220,3 €
LC-MS/MS TRIPLE TOF - Gradiente ultracorto (15 minutos) 44,5 € 52,9 € 61,1 €
LC-MS/MS TRIPLE TOF - Gradiente curto (40 minutos) 86,1 € 141,4 € 163,2 €
LC-MS/MS TRIPLE TOF - Gradiente medio (75 minutos) 126,7 € 221,1 € 255,1 €
LC-MS/MS TRIPLE TOF - Gradiente largo (95 minutos) 183,5 € 465,6 € 537,2 €
MRM 163,8 € 212,9 € 245,7 €
DIGE - Proteómica quantitativa 278,3 € 361,8 € 417,4 €
Electroforese bidimensional
2D-PAGE (7cm) 131,0 € 170,3 € 196,5 €
2D-PAGE (de 11 a 21 cm) 24,1 € 31,3 € 36,1 €
Tinción Coomassie 2,5 € 3,2 € 3,7 €
Tinción Sypro 10,30 € 13,4 € 15,5 €
Tinción plata 3,9 € 5,1 € 5,8 €
ANÁLISES DATOS
Procesado de mostras (hora) 19,7 € 25,7 € 29,6 €

Tarifas sin IVE.

Contacto

Susana B. Bravo López

Susana.Belen.Bravo.Lopez@sergas.es