XESTIÓN

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

Plataforma de proteómica

Contacto
Susana B Bravo López
Susana.Belen.Bravo.Lopez@sergas.es

A plataforma de Proteómica foi creada co obxectivo de potenciar a investigación, dar soporte e ofrecer aos investigadores unha infraestrutura completa no campo da proteómica manexada polo persoal altamente especializado.

Está dotada con equipos de última xeración que permiten realizar estudos tanto de caracterización de proteomas completos, como de análises de expresión diferencial. Tendo en conta que a causa da maioría das enfermidades humanas débese á desregulación funcional da interacción entre proteínas, a aplicación clínica máis importante sería a busca e posterior identificación de biomarcadores das distintas patoloxías.

O traballo da Plataforma céntrase na separación, identificación, cuantificación e caracterización de proteínas en sistemas biolóxicos mediante cromatografía líquida multidimensional e análises de proteómica baseada en espectrometría de masas. O noso laboratorio está especializado nunha ampla gama de enfoques para avalar estudos relacionados co proteoma, desde a identificación e cuantificación de proteínas individuais ata a análise complexa de mostras en diferentes sistemas biolóxicos. Ademais, a plataforma colabora con outros grupos na investigación e busca de deseños experimentais apropiados, axudando na escritura dos paper, análises e validación de resultados, entre outros.

Por outro lado, ademais da nosa principal liña de traballo como servizo, tamén realizamos a nosa propia investigación, desenvolvendo traballos enfocados na optimización de protocolos, a actualización dos equipos e a introdución de novas técnicas para ofrecer os servizos máis completos e novidosos.

Nano-HPLC (nanoLC Ultra 1D plus, AbSciex) acoplado a un Spoter- Eksigent (AbSciex)

NanoLC425 (Eksigent).
Triple TOF 6600(AbSciex).

MALDI-TOF/TOF (4800 Analyzer, AbSciex)

Servizos

 • Determinación De Masas Moleculares (DDM).
 • Identificación de proteínas mediante pegada péptica (MALDI-TOF).
 • Identificación de mesturas de proteínas mediante nanoLC-MALDI-TOF/TOF.
 • Identificación masiva de proteínas por métodos LC-MSMS (métodos DDA usando un equipo Triple TOF).
 • Cromatografía en fase reverso (Nano-HPLC).
 • Separación de proteínas mediante electroforese monodimensional (SDS-PAGE).
 • Separación de proteínas mediante Electroforese Bidimensional (2-DE).
 • Proteómica Diferencial con marcaxe· 2D-DIGE, ITRAQ, SILAC.
 • Proteómica Diferencial sin marcaxe “label free” SWATH.
 • Modificacións Postraduccionais (PTM) ·fosforilacións, glicosilacións, glicacións…
 • Manexo de distintos programas para a análise de datos: ProteinPilot para a identificación de proteínas; Peak View, Marker View e Skyline para a cuantificación de proteínas…PEAKS para estudo de modificacións postraducionais e Secuenciación de Novo.
 • Outros servicios:
  • Escaneado de xeles
  • Preparación de mostras
  • Asesoramento no deseño experimental de análises proteómicos
  • Análises de datos en bases informáticas

Tarifas vixentes (sen IVA)

Contacta con nós

¿Queres máis información? Non dubides en contactarnos a través do noso formulario