AC19 – Anxioloxía e Cirurxía Vascular (VARGROS)

AC19 – Anxioloxía e Cirurxía Vascular (VARGROS)

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos Realizamos estudos experimentais e ensaios clínicos en relación con temas da nosa especialidade. Liñas de investigación Ensaios clínicos con próteses endovasculares e novos sistemas de trombectomía...
E030 – Proteómica de Plaquetas

E030 – Proteómica de Plaquetas

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos A nosa investigación céntrase no estudo das plaquetas e vesículas extracelulares en aquelas patoloxías nas que intervén unha activación plaquetaria non desexada, como a obesidade e a enfermidade...
E009 – Cardioloxía Celular e Molecular

E009 – Cardioloxía Celular e Molecular

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos 1.- Contribuír ó desenvolvemento de futuras terapias “de precisión” para a insuficiencia cardíaca mediante o estudo das aalteracións fisiopatolóxicas concretas que caracterizan ós distintos fenotipos...
C048 – Xenética Cardiovascular

C048 – Xenética Cardiovascular

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos O obxectivo principal é o coñecemento das bases xenéticas da enfermidade cardiovascular en xeral, centrándonos principalmente en:- Xenética das cardiopatías familiares- Xenética de la cardiotoxicidade...
C048 – Xenética Cardiovascular

C039 – Biodiscovery

ÁREA: INFLAMACIÓN Equipo investigador LíderBotana López, Luis Miguel   MembrosAbal Camaño, PaulaAlfonso Rancaño, AmparoAlvariño Romero, RebecaBotana López, Ana MaríaGegunde Mosquera, SandraGonzález Jartín, Jesús MaríaLouzao Ojeda, María del CarmenPérez Fuentes,...