E056 – Homeostase metabólica e calcificación vascular

E056 – Homeostase metabólica e calcificación vascular

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos A calcificación vascular, a calcificación patolóxica das estruturas cardiovasculares, é un dos factores máis importantes que determinan a mortalidade dos pacientes en todo o mundo. Aínda que se...
C003 – Hipertensión

C003 – Hipertensión

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos Modelos experimentais de enfermidade arteriosclerótica e envellecemento vascular Diagnóstico non invasivo da arteriosclerose subclínica Estrés oxidativo, disfunción endotelial e arteriosclerose...
E056 – Homeostase metabólica e calcificación vascular

AC07 – Semergal

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos World Real Evidence Análise epidemiolóxico da patoloxía cardiovascular Análise de circuitos asistenciais Anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular Efectividade de estratexias diagnósticas...
E056 – Homeostase metabólica e calcificación vascular

AC05 – Neumoloxía

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos Os obxectivos principais de investigación do noso grupo céntranse en 3 enfermidades, especialmente relevantes por diferentes aspectos.As enfermidades da pleura son de relevancia clínica pola súa...
E045 – Cardioloxía Traslacional

E045 – Cardioloxía Traslacional

ÁREA: CARDIOVASCULAR Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos O grupo de investigación está constituido por un investigador principal básico, Sonia Eiras Penas (especialista en graxa cardíaca), e un investigador principal clínico, Moisés Rodríguez Mañero...