E048 – Gastroenteroloxía Molecular e Celular

E048 – Gastroenteroloxía Molecular e Celular

ÁREA: INFECTOLOXÍA, INFLAMACIÓN E VACINAS Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos O noso grupo de investigación céntrase no estudo de novos mecanismos implicados no desenvolvemento de enfermidades crónicas que afectan ó tracto dixestivo. En particular, temos...
E038 – Patoloxía Musculoesquelética

E038 – Patoloxía Musculoesquelética

ÁREA: INFECTOLOXÍA, INFLAMACIÓN E VACINAS Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos O obxectivo das diferentes liñas de investigación do Grupo de Patoloxía Musculoesquelética son as enfermidades que afectan ó aparato locomotor de maneira máis prevalente. Entre...
C028 – Reumatoloxía Experimental e Observacional

C028 – Reumatoloxía Experimental e Observacional

ÁREA: INFECTOLOXÍA, INFLAMACIÓN E VACINAS Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos O obxectivo do noso grupo é mellorar o manexo clínico dos pacientes con artrite reumatoide utilizando estudos observacionais e experimentais con ferramentas xenéticas, de bioloxía...
E066 – Simulación, Soporte Vital e Coidados Intensivos (SICRUS)

C014 – Reumatoloxía

ÁREA: INFECTOLOXÍA, INFLAMACIÓN E VACINAS Obxectivos e liñas de investigación Obxectivos As nosas liñas de investigación diríxense ao estudo de novos fármacos no tratamento das enfermidades reumáticas e aos estudos epidemiolóxicos.   Equipo investigador...